04.07.2024

Hvorfor er det fysiske blad pakket ind i pap?

Af Kim Østerbye, forbundsformand

Det er en trist udvikling, men for første gang i Fængselsfunktionærens 99-årige historie er bladet pakket ind.

Årsagen er, at vi oplever flere og flere trusler mod vores medlemmer. Vi ser hærværk på parkeringspladsen foran fængslerne. Vi lægger ører til skældsord på gaden. Vi bliver forfulgt i indkøbscentre. Spyttet på i biografen. Og vi bliver chikaneret på hjemmeadressen med telefonopkald, hærværk og overvågning.

Efter den voldsomme nedskydning af en kollega foran Nyborg Fængsel, er der sat en række initiativer i værk for at dæmme op for problemet.

Det er i denne sammenhæng, at bladet fremover pakkes ind. Vi ønsker ikke, at vores medlemmer er utrygge ved at få et blad i postkassen, som viser, at de arbejder i Kriminalforsorgen.

Så selvom vi er stolte af vores fag, og gerne viser det frem, vil fagbladet fremover blive distribueret hemmeligt, skjult for offentligheden.

Desværre er det kun et lille tiltag over for problemerne. Trusler er blevet en del af vores hverdag. Hver fjerde af vores medlemmer er blevet truet inden for den seneste måned, som det fremgår af en artikel i dette blad.

Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen tager alle tænkelige sikkerhedstiltag i brug for at beskytte sine medarbejdere. Men de praktiske tiltag kan ikke stå alene. Også beslutningstagerne på Christiansborg bliver i langt højere grad nødt til at værne om deres ansatte.

Hvis trusselsmiljøet skal forbedres kræver det først og fremmest en bedre dynamisk sikkerhed. Vi skal være tilstede blandt de indsatte på den positive måde. Med det mener jeg ikke daglige visitationer i jagten på mobiltelefoner. Der mangler simpelthen folk på vagt.

Politikerne tror, at man kan administrere Kriminalforsorgen som enhver anden statslig arbejdsplads. Hyre nogle konsulenter. Iværksætte nogle effektiviseringer og forvente at få det samme ud af pengene.

Men Kriminalforsorgen er ikke som andre arbejdspladser. Vi spærrer vores kunder inde. Derfor har det en helt anden konsekvens, når man skærer i vores budget. Det betyder ikke bare ringere borgerservice eller længere sagsbehandlingstider. Vi får en mere voldelig arbejdsplads ud af det.

Vågn nu op, kære politikere. Det er langt ude, at vi skal skjule, at vi arbejder i Kriminalforsorgen.

Tag ansvar for den arbejdsplads som håndterer samfundets fejlslagne borgere