04.07.2024

Hvordan er det nu lige med de nye pensionsregler?

Forbundssekretær René Larsen rejser landet rundt med tjenestemandspensionen i kufferten. Han kommer også gerne til din institution.

Hvad er pensionsudbetalingsalderen? Hvad er førtidspensionsfradraget? Og hvad med UFB-tillægget?

Hvis du kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål, behøver du nok ikke deltage på et af Fængselsforbundets pensionsmøder. Hvis ikke, vil det måske være en god idé at møde op.

Man skal nemlig holde tungen lige i munden, når man vælger, hvornår man fra træder jobbet. Tidspunktet har stor betydning for, hvor meget man får udbetalt i pension.

Senest har forbundssekretær René Larsen underholdt i Horserød, Jyderup og Nyborg med sit USB-stik med koderne til tjenestemandspensionen.

Siden 1. januar 2019 er den pligtige afgangsalder erstattet med en ret. Samtidig er der forskel på reglerne, alt efter om man er født før eller efter 1959, og om man er ansat før eller efter 2007. Pensionen er dermed blevet endnu mere kompliceret, end den var i forvejen.

Reglerne gennemgås også på forbundets hjemmeside. For dem, som er tæt på pensionsalderen, skal det understreges, at de fortsat har mulighed for at stoppe som 63-årig uden fratræk i pensionen.

Af Søren Gregersen

1 Tillægget for en fængselsbetjent i skalatrin 31 og med 37 pensionsår er 44.765 kroner.
2 Det skal bemærkes, at man inden 2012 først optjente pension fra det fyldte 25. år, at pensionen optjenes i hele år, og at man højest kan optjene 37 pensionsår.