04.07.2024

Hver fjerde transportbetjent forlader jobbet

Der er stort frafald blandt transportbetjentene, men Kriminalforsorgen håber alligevel at ansætte 100 flere i år.  

Det er ikke kun blandt fængselsbetjente, at mange søger nye græsgange. Det gælder også hos transportbetjente.

Siden 2018 er der startet 262 på uddannelsen som transportbetjent. Af dem er 70 stoppet igen. Det vil sige, at hver fjerde har forladt jobbet.

Tallene overrasker ikke Oliver Korn, som er den ene af Fængselsforbundets to tillidsrepræsentanter i Transport- og Bevogtningsenheden.

Han mener, at virkeligheden er en anden, end den transporteleverne bliver stillet i udsigt, når de søger jobbet. Det gælder både i forhold til løn og arbejdsmiljø.

”Vi var jo godt klar over, hvilke løn- og ansættelsesvilkår, vi kunne se frem til, da vi startede, men den uanstændigt lave løn rammer privatøkonomien noget hårdere end forventet.”

I hans optik indebærer jobbet personlige risici i form af vold og trusler, som ikke genspejles i lønnen.

”Det er et grundlæggende samfundsvigtigt arbejde, vi udfører. Men lønnen er ikke derefter – også når man ser på, at der er nogle gevaldige udfordringer med arbejdsmiljøet. Derfor er det ikke underligt, at mange finder et andet job.”

Samtidig ser Oliver Korn det som et stort problem, at der er få karrieremuligheder i jobbet.

”De fleste af mine kollegaer holder meget af deres arbejde. De er ærekære omkring det og trives blandt deres kollegaer. Men udviklingsmulighederne for en transportbetjent er begrænsede.”

Det er et grundlæggende samfundsvigtigt arbejde, vi udfører. Men lønnen er ikke derefter, siger Oliver Korn

Banegårdsstemning
Den store til- og afgang af kollegaer har også en negativ konsekvens i form af uro på arbejdspladsen. Oliver Korn sammenligner Transportenheden i København med hovedbanegården.

”Da vi startede, hed det sig, at der var behov for 99 årsværk. Nu er vi oppe på langt over det dobbelte. Selvom det altid er skønt med nye kollegaer, skaber det en ustabil arbejdsplads og lidt følelsen af en banegård, hvor alle er på vej videre,” siger Oliver Korn.

Mange stopper i prøveperioden
Kriminalforsorgens uddannelseschef Mette Adamsen synes, det er ærgerligt, at så mange transportbetjente vælger at droppe jobbet.

Hun pointerer, at skolen forsøger at holde tæt kontakt med eleverne: ”Vi prøver at tage hyppigere kontakt til eleven inden første skoledag. Og i løbet af praktikperioden afholdes der løbende samtaler med eleverne. Desuden tilbyder vi årlige trivselssamtaler med nærmeste leder, så eventuelle udfordringer kan håndteres,” siger hun.

Til trods for det store frafald, håber Kriminalforsorgen at ansætte 100 nye transportbetjentelever i år. Det vil sige 50 procent flere end det nuværende antal.

”Det er skolens mål at rekruttere 200 fængselsbetjente og 100 transportelever i 2021. Sidstnævnte skal blandt andet gøre det muligt, at nuværende transportbetjente kan overgå på den merituddannelse til fængselsbetjent, der starter op til september,” siger Mette Adamsen.

Af Søren Gregersen