04.07.2024

Hver anden synes, der er for meget overarbejde

Der er for meget overarbejde i Kriminalforsorgen. Det svarer over halvdelen i en ny undersøgelse.

Kriminalforsorgen har svært ved at skaffe nye folk. Og når det samtidig strømmer ind med indsatte, mangler der folk til at løse opgaverne.

Det problem kan kun løses på én måde: Ved at medarbejderne arbejder mere. Kriminalforsorgen bruger derfor mange millioner kroner årligt på overarbejdsbetaling.

Det er godt for lønudbetalingen for den enkelte, hvis man vil tjene lidt ekstra, men det slider samtidig på arbejdsmiljøet.

Overarbejde er desværre blevet en del af hverdagen. Mange kollegaer arbejder både 40 og 60 timer over hver måned.

I en spørgeskemaundersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer i Midt- og Nordjylland vurderer 53 procent, at mængden af overarbejde fylder for meget.

Et medlem fra Nørre Snede Fængsel skriver for eksempel i en kommentar: ”På grund af personalemangel er der et uforholdsmæssigt højt antal weekendvagter og afsindigt mange nattevagter.”

Mens et medlem fra Enner Mark Fængsel skriver: ”Stressniveauet stiger, mens arbejdsglæden forsvinder lidt efter lidt.”

Ikke overrasket
Det er Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted, som står bag undersøgelsen.

Han er ikke overrasket over resultatet: ”Overarbejde er desværre blevet en del af hverdagen. Mange kollegaer arbejder både 40 og 60 timer over hver måned. Det er urimeligt, at det er nødvendigt,” siger han.

Situationen er presset: ”Jeg har oplevet flere kollegaer, som giver udtryk for, at det er svært at besætte vagter ved akutte behov,” siger Brian Hedensted.

Han mener, at lederne i højere grad bliver nødt til at prioritere, hvilke opgaver som skal løses her og nu. Men på længere sigt er der kun en rigtig løsning: Flere betjente på vagt.

”Det har desværre lange udsigter på grund af den langsomme rekruttering. Jeg tror hverken, vi kommer i balance i år eller næste år.”

Områdedirektør Una Jensen erkender, at det tager tid at få ansat nye betjente, selvom Kriminalforsorgen netop nu kører en intensiv rekrutteringskampagne.

”Jeg har meget stor respekt for den villighed, som personalet udviser og en meget stor opmærksomhed på, at vi skal gøre, hvad vi kan for at bevare engagementet hos den enkelte. Overarbejde er et prioriteret fokusområde, og vi arbejder hele tiden på at finde løsninger. Det kan for eksempel handle om aktivitetsnedgang, bedre tværfaglige løsninger og en mere ligelig fordeling af ekstravagter, så enkeltmedarbejdere ikke belastes unødigt meget,” siger hun.

Indflydelse på vagtplanlægningen
Udover overarbejdets omfang belyser Fængselsforbundets undersøgelse også medlemmernes tilfredshed med vagtplanlægningen.

På dette punkt er tilfredsheden meget højere. 93 procent svarer, at de er tilfredse med den nuværende tilrettelæggelse af deres vagter.

Et afgørende punkt for mange er, at de selv er med til at planlægge deres vagter.

”Medindflydelse er vigtig i forhold til at få mit familieog arbejdsliv til at hænge sammen, når man arbejder i turnus,” skriver et medlem eksempelvis fra Enner Mark Fængsel.

Et andet medlem fra Aarhus Arrest skriver: ”Jeg og min familie nyder stor gavn af, at tjenestetids-tilrettelæggeren kender mig og mine behov.”

Mens et tredje medlem skriver: ”Det er dejligt, at vagtplanlægningen foregår lokalt. Det gør det hele mere fleksibelt.”

Det positive resultat glæder Brian Hedensted: ”Det er godt at se, at hovedparten af vores medlemmer er tilfredse med vagtplanlægningen. Det er centralt for arbejdstrivslen. Vi må håbe på, at det fortsætter på denne måde med det nye vagtplanlægningssystem.”

Det er Una Jensen enig i: ”Det er meget positivt, at medarbejderne er glade for vagtplanlægningen. I det nye vagtplanlægningssystem er medindflydelse også en relevant del af løsningen.”

Af Søren Gregersen

 

FORDOBLING I OVERARBEJDET

Udgifterne til overarbejdsbetaling i Kriminalforsorgen er fordoblet fra 2014 til 2016 fra 35 til 70 millioner kroner.