04.07.2024

Hvad betyder dobbeltrollen for dig?

STINE, fængselsbetjent, Ringe Fængsel: “Jeg kan godt lide at tale med mennesker. Det var derfor, at jeg søgte et job i Kriminalforsorgen. Derfor er det ærgerligt, hvis der skrues ned for relationsarbejdet, og det vil give flere konflikter.”

OVE HOLLÆNDER, fængselsbetjent, Svendborg Arrest: “Hvis jeg ikke har relationer med de indsatte, så bliver jeg ligegyldig for dem. Så bliver jeg bare en nøglesvinger. I virkeligheden er der behov for mere relationsarbejde, hvis vi vil styrke sikkerheden.”

ANNETTE LYSGAARD, enhedschef, Søbysøgård Fængsel: “Relations-arbejdet og den dynamiske sikkerhed er meget vigtig. Det er det, som gør, at vi for eksempel undgår konflikter, når vi visiterer cellerne.”

ALLAN RYBERG-LYHOLM, enhedsleder, Svendborg Arrest: “Det er arbejdet med de indsatte, som gør, at jeg arbejder i Kriminalforsorgen. Hvis vi begynder at behandle dem som dyr, så bliver de til dyr.

MARTIN RØMER, fængselsbetjent, Søbysøgård Fængsel: “Jeg havde en konflikt med en indsat, som hidsede sig op. Så blandede en anden indsat sig, og var med til tale ham til ro. Det er dynamisk sikkerhed.”

KARINA HEMMINGSEN, fængselsbetjent, Svendborg Arrest: “Vi har stort set ingen overfald her i Svendborg. Det er fordi, at vi kan dysse mange konflikter ned, når vi taler med de indsatte.”

HEIDI HANSEN, fængselsbetjent, Ringe Fængsel: “Da jeg var elev, blev jeg involveret i en slåskamp mellem indsatte og ansatte. På et tidspunkt falder jeg. Så kommer der en stor arabisk indsat hen til mig og løfter mig op. Hej Heidi, siger han. Derefter låser jeg ham inde og siger tak for hjælpen. Dér har du dobbeltrollen.”

KIM MAHMENS, fængselsbetjent, Søbysøgård Fængsel: “Jeg synes, vi skal bevare kontakten til fangerne. Personkendskabet betyder meget for sikkerheden, og vi kan påvirke dem i den rigtige retning. Hvis jeg bare skal have de indsatte ind ad døren og låse, mister jeg aspektet med at få dem ud på den anden side.”

HEINZE HOLST, fængselsbetjent, Ringe Fængsel: “Der må gerne komme stramninger af den statiske sikkerhed, men det må ikke ske på bekostning af relationsarbejdet. Den vigtigste sikkerhed ligger for mig i den tid, som jeg har med de indsatte.”

HEIDI CASTBERG LUNDE, fængselsbetjent, Ringe Fængsel Relationsarbejdet er en stor del af vores sikkerhed. Det giver tryghed, når man kender de indsatte. Det styrker sikkerheden. Og det er vigtigt i forhold til stress og arbejdsmiljø.

MERETE ENDERBERG, fængselsbetjent, Søbysøgård Fængsel: “Det er ærgerligt, hvis vi mister muligheden for at hjælpe de indsatte. Hvad er vores mission så i Kriminalforsorgen? Hvad er det for nogle mennesker, som kommer ud? Det vil være som amerikanske fængsler, hvor fangerne bare har et nummer.”

CLAUS, fængselsbetjent, Ringe Fængsel: “Vi er i forvejen bundet af for mange statiske opgaver. For eksempel visitationer og registreringer. Det er i ude i marken, vi kan gøre en forskel.”