04.07.2024

Har de en særlig trylledrik i Sønder Omme?

I modsætning til resten af Kriminalforsorgens institutioner er der næsten ingen vold i Sønder Omme Fængsel, og medarbejderne er stort ikke syge. Fagbladet har besøgt fængslet nord for Billund for at høre om mirakelkuren.

Når resten af landets fængselsbetjente er syge i fire dage, er betjentene i Sønder Omme kun syge én dag.

Sygefraværet i det åbne fængsel ligger på en fjerdedel af landsgennemsnittet. Det er ikke bare bemærkelsesværdigt. Det er usædvanligt.

Faktisk er medarbejderne i Sønder Omme raskere end statens medarbejdere generelt.

Hvad er forklaringen på det?

Fagbladet har besøgt fængslet. Og det viste sig, at det næsten er lige så vanskeligt at finde årsagen til fængslet succes, som at få fat i opskriften på gallernes trylledrik.

Faktisk var Fængselsforbundets tillidsrepræsentant slet ikke begejstret for ideen om en artikel: ”Vi er ikke så meget for det der presseværk,” lød det fra Bettina Vikkelsø i telefonen, og hun fortsatte: ”Og vi bryder os ikke om at være selvfede.”

Det lykkedes dog ikke desto mindre at få lov til komme ind ad døren.

Og ved kaffebordet i centralvagten løfter Bettina Vikkelsø sløret for nogle af fængslets arbejdsmiljøingredienser.

”Jeg tror, at det grundlæggende handler om en god kultur mellem kollegaerne. Vi kender hinanden. Hjælper hinanden og tør godt spørge hinanden.”

”Og når vi har det godt og har en god omgangstone – så får vi god trivsel.”

Udgangspunktet er altså ifølge Bettina Vikkelsø, at kollegaerne ønsker at skabe noget godt sammen. Man kan godt fyre vittigheder af, men der er ingen ond sladder.

”Vi står ved hinanden og bakker op om hinandens beslutninger,” siger tillidsrepræsentanten.

Hun nævner eksempelvis, at samarbejdet går på tværs af generationer. De betyder, at erfarne betjente godt kan få gode råd af nye elever.

”De kommer lige fra skolen, og ved lige nøjagtig, hvor tingene skal stå i en handleplan. Derfor spørger vi også gerne dem,” siger Bettina Vikkelsø.

Samarbejdet fungerer også godt i forhold til ledelsen. Medarbejderne er med til at bestemme mange ting og får plads til at tage ansvar.

”Der er ikke langt fra bund til top i Sønder Omme. Vi har en ledelse, som går ind for åbenhed. Vi bliver informeret og lyttet til. Det betyder, at vi ved, hvad der sker og hvorfor. Vi føler ikke, at tingene bliver trukket ned over hovedet på os.”

Jeg tror, at det grundlæggende handler om en god kultur mellem kollegaerne. Vi kender hinanden. Hjælper hinanden og tør godt spørge hinanden.”

Få overfald
At man gør noget rigtigt i Sønder Omme kommer også til udtryk i voldsstatistikken.

Der er få voldsepisoder mod personalet, få voldsepisoder mellem de indsatte og få magtanvendelser.

”Vi har ikke de der løbende konflikter med de indsatte,” siger Bettina Vikkelsø.

”Opstår der et problem, er vi hurtigere over det. Det er den kultur, vi har. Er der en, som er sur, så kan jeg sagtens finde på at gå ind til ham. Det virker nedtrappende, hvis det er en kvinde i stedet for syv kollegaer.”

Positiv spiral
Ifølge institutionschef Thorsten Holst Laursen er fængslet kommet ind i en positiv spiral, hvor overskud avler overskud.

”Alle medarbejdere vil hellere være en del af noget, som går godt, end noget som går dårligt,” siger han.

Han lægger vægt på, at der er en åben dialog i fængslet, og at medarbejderne ved, hvad der forventes af dem.

”Vi har et godt samarbejde og undgår hemmeligheder. Vi er tydelige i vores forventninger, vi er resultatorienterede og lægger vægt på at gøre tingene ordentligt. Og så er vi begunstiget af at have gode og konstruktive medarbejdere,” siger han.

Thorsten Holst Laursen vil dog ikke love, at sygefraværet forbliver så lavt, som det er nu.

”Vi har undgået langtidssygdom. Det er en del af forklaringen. Derfor må vi nok forvente, at sygefraværet stiger igen, men det forbliver forhåbentlig på et lavt niveau,” siger institutionschefen.

Af Søren Gregersen

SYGEFRAVÆR, OPSYNSPERSONALE (2017)
Kriminalforsorgen: 29 dage
Sønder Omme Fængsel 7 dage