04.07.2024

Anstalten for domfældte i Aasisaat.

Grønlands fængselspersonale tjener 4.500 kroner mindre end danske kollegaer

Selvom de grønlandske anstaltsbetjente udfører samme arbejde, er deres løn markant lavere end i Danmark. Fængelsforbundet håber, at der indføres et udligningstillæg som i politiet. Søren Pape Poulsen lover afklaring inden nytår. 

“Jeg forstår ikke den ulighed, der er mellem personalet i Danmark og Grønland,” siger René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet.

”Det er helt grotesk, særligt når man ved, at i politiet har de grønlandske betjente fået udligningstillæg siden 1993,” siger han.

De grønlandske politibetjente får et tillæg, der udligner forskellene mellem den danske og den grønlandske løn. Tillægget udgør mellem 4.300 og 5.150 kroner om måneden. Det betyder, at lønforskellen mellem danske og grønlandske politibetjente kun ligger på cirka 1.000 kroner om måneden.

Til sammenligning er lønforskellen mellem grønlandske anstaltsbetjente og danske fængselsbetjente minimum 4.500 kroner om måneden.

Politiker kæmper for lønlighed
Aaja Chemnitz Larsen sidder i Folketinget for Inuit Ataqatigiit og kæmper dagligt for at sætte fokus på lønforskellene.

”Vi bragte forskellene op til finanslovsforhandlingerne, og jeg har været til møde med justitsministeren om problemet. Vi kan jo ikke politisk påvirke lønrammerne, men vi kan påpege de store forskelle,” siger hun og peger på, at den nuværende løn har en negativ effekt på rekruttering og fastholdelse i Kriminalforsorgen.

”En socialrådgiver i Kriminalforsorgen i Grønland kan gå over på den anden side af gaden og få et job i kommunen til 5-6.000 mere om måneden. En anstaltsbetjent kan også sagtens gå ud og få en anden type job.”

Lige nu er der 24 anstaltbetjente i Nuuk, hvor halvdelen er elever. Der skal bruges 29. Til maj åbner en ny anstalt, og så er der i alt brug for 52 betjente. Det kan blive vanskeligt at rekruttere medarbejdere til de stillinger.

Det ligger mig meget på sinde, at alle ansatte på Justitsministeriets område har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder naturligvis også for fængselsbetjente og anstaltsbetjente,” siger Søren Pape Poulsen.

Søren Pape: Vi venter på udvalg
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyser til fagbladet, at der i øjeblikket er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på lønforskellene mellem Danmark og Grønland. Udvalget når frem til en konklusion inden året er omme.

”Det ligger mig meget på sinde, at alle ansatte på Justitsministeriets område har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder naturligvis også for fængselsbetjente og anstaltsbetjente. Jeg har i december 2017 nedsat en arbejdsgruppe, som afdækker de faktiske løn- og ansættelsesforhold for både politibetjente og anstaltsbetjente i Grønland. Jeg forventer, at arbejdet med afdækningen er afsluttet inden udgangen af 2018,” siger ministeren.

Aaja Chemnitz Larsen ser frem til resultatet: ”Jeg håber selvfølgelig, der kommer nogle løsninger på bordet.”

Staten skal sikre ens forhold
René Larsen har i flere tilfælde bragt lønforskellene op på vegne af forbundets medlemmer, og er blevet mødt af de samme argumenter mod at give udligningstillægget:

”Vi har gang på gang fået at vide, at lønspørgsmål skal afklares af parterne ved en overenskomst-forhandling. Men så mange penge har vi slet ikke. Hvis vi skulle give de grønlandske anstaltsbetjente udligningstillæg, ville beløbet lande på over fire millioner kroner årligt. Ved den seneste overenskomst fik vi i alt 40.000 kroner til det uniformerede personale i Kriminalforsorgen i Grønland.”

Et andet argument er, at uddannelsen til at blive anstaltsbetjent i Grønland er kortere end  fængselsbetjentuddannelsen i Danmark. Men igen mener René Larsen, at det argument er skudt forbi: ”Hos politiet bliver udligningstillægget givet som forskellen mellem de enkelte skalatrin, så man for eksempel udligner mellem trin 20 i Danmark og trin 20 i Grønland. Det har ikke noget med uddannelse at gøre, for den tog man højde for i sin tid, da man indplacerede de grønlandske betjente på skalatrinene,” siger René Larsen.

Han venter spændt på at se, hvad der kommer ud af Søren Pape Poulsens arbejdsgruppe: ”Jeg håber snart, der er godt nyt for de grønlandske kollegaer.”

Af Maria Hamilton