04.07.2024

Grøn smiley til Roskilde Arrest

Et flerårigt projekt om bedre samarbejde har resulteret i en grøn smiley til arresthuset i Roskilde. 

”Det er fedt, det er lykkedes.” Sådan siger Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jette Schow om indsatsen for at genopbygge arbejdsmiljøet i Roskilde Arrest.

For to år siden blev arresthuset ramt af en sexchikanesag, som skabte stor uro.

Sagen kom frem, da der blev gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse, som viste, at flere medarbejdere følte sig chikaneret af en leder.

”Samarbejdet var simpelthen dårligt,” siger Jette Schow.

Siden blev to kollegaer afskediget på grund af sygdom og stress.

Opbygge tillid
Situationen betød dog, at der blev afsat penge til at forbedre forholdene. Målet var at genopbygge tilliden mellem medarbejdere og ledelse.

Arbejdstilsynet rykkede ud og holdt flere individuelle samtaler med alle medarbejdere.

”Det var et godt forløb, hvor vi fik genskabt en god dialog med ledelsen,” siger Jette Schow.

Nu har Arbejdstilsynet kvitteret med en grøn smiley til arresthuset. Den slags er ikke hverdagskost i Kriminalforsorgen.

”Jeg er stolt over, det er lykkedes. Jeg ser det som afslutningen på et langt forløb. Vi har virkelig arbejdet for det,” siger Jette Schow.

Det fysiske arbejdsmiljø i arresthuset er også blevet forbedret. Lokaler er blevet renoveret, der er kommet støjdæmpende billeder på væggene og installeret aircondition.  

Jeg er stolt over, det er lykkedes.

Træerne vokser ikke ind i himlen
En grøn smiley er dog ikke en garanti for godt arbejdsmiljø i al fremtid. Det ved Jette Schow, som i øjeblikket også er arbejdsmiljørepræsentant.

En stor del af personalet er skiftet på det seneste, så nu skal samarbejdet fungere med andre kollegaer.

Jette Schow er dog fortrøstningsfuld: ”Selvfølgelig skal vi holde den grønne smiley fremover.”

Af Søren Gregersen