04.07.2024

God start for fremrykkede vagtplaner

Kollegaerne i Hovedstaden og Syddanmark er lige nu prøvekaniner og får deres vagtplaner udleveret to uger tidligere. Det er de godt tilfredse med.

Når man har et job med skiftende vagter, kan det være svært at få privatlivets puslespil til at gå med fødselsdage, konfirmationer eller sommerhusture, som man gerne vil være del af.

En bedre balance mellem arbejde og privatliv er netop udgangspunktet for et pilotprojekt, som Kriminalforsorgen har iværksat, og som løber fra april til september 2021.

Morten Nørhave fra Horserød Fængsel er en af de fængselsbetjente, der som led i pilotprojektet fik udleveret sin vagtplan den 1. marts i stedet for den 15 i projektets første måned.

For ham giver de to uger ekstra en større frihed og fleksibilitet, der har været tiltrængt.

”Jeg har længe tænkt, at det kunne være rart med mere end 14 dage til at få planlagt den næste måned. Når jeg får vagtplanen fire uger før i stedet, giver det mere frihed, fordi jeg kan sige ja eller nej til sociale planer en måned før i stedet for kun to uger før. Samtidig har jeg længere tid at bytte vagter i. Det kræver så, at man selv tænker over, hvad man skal, for vi skal også selv ønske før. Men det bliver helt klart opvejet af den tidligere udlevering af vagtplanen. Jeg har kun positivt at sige om det.”

Gitte Johnsen, Nyborg Fængsel er også del af pilotprojektet og er enig i, at det giver mere fleksibilitet: ”Jeg er stor fortaler for, at vi får vagtplanen udleveret en måned før. Jeg kan meget bedre planlægge mit privatliv. Når vi får planen udleveret to uger før, og man for eksempel skal noget i begyndelsen af næste måned, har man meget kort tid til at handle på det og få byttet vagter. Nu kan jeg bedre planlægge og melde tilbage i god tid.”

Forslag fra Fængselsforbundet
Ifølge forbundssekretær Erik Larsen har ønsket om tidligere udlevering af vagtplan være udtalt, siden det nye vagtplansystem Vitt blev introduceret.

”I Fængselsforbundet fornemmede vi hurtigt ønsket og begyndte forhandlinger med direktoratet,” siger han.

Da Ina Eliasen var rundt og tale med medarbejderne, mødte hun også ønsket massivt, og på den måde kom pilotprojektet i stand i samarbejde mellem forbundet og direktoratet.

”Vi håber på gode resultater, så projektet kan fortsætte, og de andre områder kan blive koblet på også,” siger Erik Larsen.

”Vi håber på gode resultater, så projektet kan fortsætte, og de andre områder kan blive koblet på også,” siger Erik Larsen.

Medarbejdertilfredsheden er vigtig
Ole Kjeld Hansen er enhedsleder i bemandingsenheden i direktoratet, hvor pilotprojektet er forankret. Han håber også på positive tilbagemeldinger.

”Det vigtigste er medarbejdertilfredsheden, for den er det helt primære udgangspunkt for at søsætte det her projekt,” siger han.

Hans enhed følger nu projektet tæt måned for måned for til slut at kunne vurdere, om det eventuelt skal udrulles til hele Kriminalforsorgen.

”Vi vil blandt andet gerne lave en spørgeundersøgelse i samarbejde med Fængselsforbundet netop for at se, hvordan projektet påvirker medarbejdertilfredsheden,” siger han.

Der er også andre parametre, der bliver holdt øje med i vurderingen af, om pilotprojektet er en succes.

”Vi arbejder tæt sammen med de to områder, det er jo dem, der får tingene til at ske i forhold til at udarbejde de fremrykkede vagtplaner. Vi interesserer os for eksempel for, hvad der sker af ændringer efter offentliggørelse, om der kan ses flere bytninger og om der bliver trukket på flere ressourcer i tjenestetidsenhederne,” siger Ole Kjeld Hansen.

Det forventes, at projektet bliver midtvejsevalueret til sommer, mens den endelige vurdering kommer til efteråret, hvor det bliver besluttet, om tidligere udlevering af vagtplanerne skal være en del af hverdagen for alle.

Af Maria Hamilton