04.07.2024

Fra september kan du søge op til 25.000 kroner til efteruddannelse

Som ansat i Kriminalforsorgen kan du søge støtte til at uddanne dig via den statslige kompetencefond.

Der er vide rammer for, hvad du kan søge penge til, så længe det handler om individuel kompetenceudvikling. Det kan altså både være et kortvarigt kursus eller et længere uddannelsesforløb.

Du kan for eksempel søge støtte til uddannelsesogkursusgebyr, undervisningsmaterialer, transport til uddannelse og overnatning i forbindelse med undervisning.

Arbejdspladsen skal også betale
Det er et krav, at Kriminalforsorgen er med til at betale for kompetenceudviklingen. Det kan for eksempel være i form af udgifter til dækning af arbejdstid.

Leder skal godkende ansøgning
Ansøgninger til fonden skal både godkendes af dig og din leder.

172 millioner kroner
I alt er der 172 millioner kroner til uddeling til statens medarbejdere over de næste to år.

Ansøg fra september
Ansøgninger om støtte kan ske fra september 2019 via et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk. Her kan du også læse mere om mulighederne.