04.07.2024

Tre millioner kroner til medlemmerne

Efter Fængselsforbundet vandt en principiel sag, er der kommet gang i udbetalingerne til de medlemmer, der er gået glip af time-dagpenge i forbindelse med tjenesterejser.

Når man som fængselsbetjent rejser landet rundt i statens tjeneste, skal man kompenseres økonomisk. Det gør man blandt andet via de såkaldte time-dagpenge. Reglerne om dem blev fortolket forkert af Kriminalforsorgen, og derfor har fængselsforbundets medlemmer siden foråret fået udbetalt tilgodehavende fra arbejdsgiveren.

Selvom tallene er foreløbige og ikke endelig opgjort, ser devisen om at ‘mange bække små gør en stor å’ ud til at holde. Der er nemlig forløbig udbetalt omkring tre millioner kroner til medlemmerne i forsinkede time-dagpenge siden maj 2017.

Det glæder forbundssekretær Bente Benderska, der førte den sag, som endte med, at Kriminalforsorgens HR-afdelinger bliver nødt til at gennemgå manglende time-dagpenge fem år tilbage.

“Det er positivt, at vores medlemmer får de penge, som de er berettiget til. Og beløbet viser da også, at der i den grad var noget at komme efter,” siger forbundssekretæren.

“Rent praktisk foregår processen på den måde, at medlemmerne henvender sig til sin HR-afdeling, der så gennemgår ens lønforhold i forbindelse med tjenesterejsen. Den proces er efter Bente Benderskas opfattelse fungeret effektivt,” siger hun.

Hovedstaden har endnu ikke udbetalt 
Tre af områderne har løbende udbetalt medlemmernes penge, der løber op i de tre millioner kroner. Område Hovedstaden har valgt en mere langsommelig tilgang.

De oplyser, at ingen udbetalinger er gennemført, men 10 af 38 sager er færdigbehandlet, og at der i de færdigbehandlede sager kan forventes en udbetaling indenfor den næste måned. Udbetaling i de øvrige sager vil ske løbende med, at sagerne indkommer og sagsbehandles.

Det endelige beløb der vil blive udbetalt på baggrund af sejren i den principielle sag, står derfor til at stige betragteligt.

Bente Benderska opfordrer alle medlemmer, der endnu ikke har henvendt sig til sit områdes HR-afdeling om eventuelt efterslæb på time-dagpenge om at gøre det snarest.

Læs også: Time-dagpenge er begyndt at rulle tilbage til medlemmernes lommer

Af Kristian Westfall