04.07.2024

“Folk er virkelig trætte”

Jyderup Fængsel er et af mange steder i Kriminalforsorgen, som lider under betjentmangel.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Nina Odgaard mødte en dag en kollega, som ikke kunne huske, om hun var på vej hjem eller på vej på arbejde.

”Hun var simpelthen så træt, at hun ikke kunne huske det.”

Personalet i Jyderup Fængsel kæmper med at få tingene til at hænge sammen i en hverdag med stort personaleunderskud. Det er ikke usædvanligt, at betjente har seks ekstravagter ud over deres almindelige vagter.

”Vi har mange, som arbejder 80 eller 100 timer på en uge,” siger Nina Odgaard.

Og selvom kollegaerne er gode til at dække huller i vagtplanen ved at tage overarbejde, er det alligevel nødvendigt at beordre folk på arbejde.

”Det er noget af det værste ved jobbet, at man ikke ved, om man kan komme hjem. At man risikerer at skulle blive på jobbet for eksempel en fredag aften, mens familien hygger sig derhjemme. Folk er virkelig trætte og frustrerede.”

Til trods for den pressede situation, skal fængslet aflevere betjente til Storstrøm Fængsel: ”Vi synes, vi ligger ned i forvejen, og så skal vi afgive tre kollegaer til Falster. Det hænger ikke sammen,” siger Nina Odgaard.

Værkmestre
Det er ikke kun betjentene, som mangler kollegaer. Det samme gælder værkmestrene.

Hvor der tidligere var 22 værkmestre, er der ifølge Nina Odgaard kun 6 tilbage, hvis man ser bort fra værkmestrene i produktionskøkkenet, som leverer mad til andre fængsler og arresthuse.

”Værkmestrene skal beskæftige det samme antal fanger, men de er mange færre i forhold til tidligere,” siger hun.

”Det er noget af det værste ved jobbet, at man ikke ved, om man kan komme hjem. At man risikerer at skulle blive på jobbet for eksempel en fredag aften, mens familien hygger sig derhjemme. Folk er virkelig trætte og frustrerede.”

Jyderup-ånd
Ifølge tillidsrepræsentanten er den særlig Jyderupånd den primære årsag til, at driften af fængslet stadig fungerer.

”Jyderup har altid være et sted, hvor kollegaerne kommer hinanden ved og arbejder for at skabe en god atmosfære. Så selvom der er stor frustration, så bliver vi alligevel ved,” siger tillidsrepræsentanten.

”Vi mangler personale”
Institutionschef Ole Hansen er opmærksom på problemerne i fængslet: ”Vi mangler desværre personale. Det skyldes den generelle personalemangel i Kriminalforsorgen, udstationeringer til andre fængsler og flere langtidssyge medarbejdere.”

Han kan ikke love, at situationen ændrer sig på kort sigt, men understreger, at man gør alt, hvad man kan for at øge bemandingen.

”Vi har stillingsopslag ude. Vi søger elever. Vi får værkmestre og ledere til at tage vagter. Samtidig håber vi, at det lykkes at nedbringe sygefraværet,” siger Ole Hansen.

Af Søren Gregersen

Jyderup er ved at blive omdannet til kvindefængsel, som led i den politiske aftale for Kriminalforsorgen. Foreløbig er der dog kun rykket 23 kvinder ind på fængslets 167 pladser.