04.07.2024

I Ringe Fængsel er der registreret 10 bandemedlemmer i øjeblikket, men ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant er der i virkeligheden dobbelt så mange.

Flere bandemedlemmer i fængslerne end de officielle tal viser

Rockere og bandemedlemmer fylder godt op i fængslerne, men langt fra alle figurerer i banderegisteret. Det giver et farligere miljø for både fængselsbetjente og andre indsatte.

Ifølge Kriminalforsorgens statistik sidder der lige nu omkring 290 bandemedlemmer i danske fængsler og arresthuse. Men det tal er behæftet med stor usikkerhed. Det er nemlig langt fra alle indsatte med banderelationer, der bliver indskrevet i banderegisteret. Systemet tager nemlig ikke i tilstrækkelig grad højde for den uformelle tilknytning, som mange har til den organiserede kriminalitet.

En af dem som oplever det, er Steen Østerberg, der er fængselsbetjent og tillidsrepræsentant i Ringe Fængsel.

“Vi har lige nu 10 registrerede bandemedlemmer siddende til afsoning, men der er minimum 10 mere, der burde være registeret på baggrund af deres adfærd. De har samme bandementalitet som de registrerede. De udtrykker sympati for en særlig gruppering, truer medindsatte, er stærkt styrende og meget lidt samarbejdsvillige med personalet,” siger han.

Kriminalforsorgen benytter Rigspolitiets banderegister til at placere indsatte efter, og hvis en indsat skal registreres via fængselsbetjentes indberetninger, er der lang vej. Ifølge Steen Østerberg indberetter kollegaer ofte indsatte, de mener burde registreres som bandemedlemmer, men hvorvidt det har en effekt, er uvist.

“Kollegaerne gør jævnligt opmærksom på bandeadfærd på indsatte, men vi får ingen tilbagemeldinger om, de bliver registreret som bandemedlemmer,” siger han.

De indsatte med bandeadfærd var før sommerferien så stort et problem i Ringe Fængsel, at mange indsatte gik i frivillig isolation. Derfor valgte fængslet at samle de indsatte med bandementalitet, så de ikke havde kontakt med andre indsatte. Men selvom det forbedrede forholdene for resten af de indsatte, blev forsøget lukket ned af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

“Forsøget med at lave mindre sektioner til dem med bandementalitet og få dem væk fra såkaldt almindelige indsatte var en succes. Vi fik bedre kontakt med dem, og andre indsatte kom ud fra den frivillige isolation. Det var dog imod reglerne, fik vi at vide fra Kriminalforsorgen, så det blev stoppet,” siger Steen Østerberg.

Bandemedlemmer i åbent fængsel
Bandemedlemmer er som udgangspunkt fordelt på lukkede fængsler samt ekstra sikrede arresthuse. De sidder især i Vestre Fængsel, Enner Mark Fængsel og Nyborg Fængsel.

Et af de fængsler, der ikke burde se skyggen af en banderelateret indsat er i den åbne afdeling i Søbysøgård Fængsel. Ifølge tillidsrepræsentant Michael Sørensen er der dog ingen tvivl om, at der også her er indsatte, der er en del af bandemiljøet.

“Vi har helt klart mange med bandementalitet, og de viser tydelige tegn på at være ‘inde i varmen’ i bandemiljøet og hierarkiet,” siger han og tilføjer: “Og det er mig en gåde, at de ikke er registreret i banderegisteret, og dermed kan afsone i åbent fængsel.”

Kriminalforsorgen: Det er Rigspolitiets beslutning
Ifølge Lars Rau Brysting, der er chef for Koncern Sikkerhed i Direktoratet for Kriminalforsorgen, er det Rigspolitiet, der på baggrund af Kriminalforsorgens oplysninger afgør om indsatte skal registreres som bandemedlemmer.

“Vi har i Kriminalforsorgen helt faste procedurer for indberetningerne, og Rigspolitiet har et strikst regelsæt, som de skal følge, hvor der spiller mange faktorer ind. Det er udelukkende dem, der afgør det,” siger han.

Han understreger, at det er afgørende for Kriminalforsorgen, at fængselsbetjentene bliver ved med at indberette personer, der ikke er registreret.

“Vi er naturligvis nødt til at have informationerne for at kunne reagere. Det gør sig særligt gældende, hvis der er indikationer for at en person kunne være interessant for Rigspolitiets banderegister. I det tilfælde er alle fængselsbetjentenes indberetninger vigtige,” siger han.

Fængselsbetjentes indberetninger skal veje tungere
Ifølge Fængselsforbundet formand Kim Østerbye bør måden man registrerer bandemedlemmer i fængslerne ses efter i sømmene, og man bør undersøge, om der lægges tilstrækkelig vægt på fængselsbetjentenes indberetninger.

“Det er vanvittig vigtigt, at vi har retvisende tal for hvem, der sidder i fængslerne. Kun på den måde kan vi passe på de andre indsatte og ikke mindst os selv,” siger han og fortsætter: “Jeg har fuld forståelse for Rigspolitiets procedurer, men det kan være vi skal se på, om fængselsbetjentenes indberetninger skal veje tungere i den samlede vurdering.”

Af Kristian Westfall