04.07.2024

Horserød Fængsel er en af de institutioner, hvor kapaciteten skal udvides.

Finanslovsforslag: Her skal der åbnes flere pladser i 2022 og 2023

Regeringen forventer, at belægget stiger til 103 procent til næste år. Derfor skal Kriminalforsorgens kapacitet udvides med 250 pladser.

Fire fængsler og to arresthuse står til at blive udvidet, hvis regeringen finder et flertal for sit finanslovsudspil.

Udspillet har to dele. For det første videreføres kapacitetsudvidelserne fra i år med 60 pladser, hvor Nykøbing Falster Arrest og Næstved Arrest blev holdt åbne, selvom de var planlagt at lukke – og der blev der åbnet flere pladser i Nykøbing Fængsel og Assens Arrest. Sammen med penge til håndtering af øgede medicinudgifter og andre ekstraudgifter afsættes der i alt 95 millioner kroner i 2021 til at fortsætte disse initiativer.

Det rækker dog ikke. Justitsministeriet regner nemlig med, at belægget stiger til 103 procent i 2021. Derfor skal åbnes yderligere pladser om to år.

I 2022 skal der åbnes 90 pladser i Helsingør Arrest, Køge Arrest, Horserød Fængsel og Ringe Fængsel. Og i 2023 er der planer om kapacitetsudvidelse af Sønder Omme Fængsel og Nyborg Fængsel med cirka 160 pladser.

I alt regner man altså med 250 pladser yderligere. Pladserne vil med det nuværende fangetal bringe belægningsprocenten ned på 94 procent.

Fængselsforbundet hilser de nye pladser velkommen, men mener dog, at manglen på personale er det største problem.

Af Maria Hamilton