04.07.2024

Fængselshistorisk selskab holder generalforsamling

Fængselshistorisk Selskab afholder sin årlige generalforsamling den 29. marts 2016. Det foregår kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, København K.

Efter generalforsamlingen holder direktør Hans Jørgen Engbo et foredrag om den grønlandske Kriminalforsorg. Det hedder ”Fra trommesang til samfundstjeneste”. Desuden offentliggøres Fængselshistorsk Selskabs årsskrift 2015.

Selskabet serverer som sædvanlig et mindre traktement.