04.07.2024

Østerbye: Vold mod betjente kræver kontant handling

Den stigende vold mod fængselsbetjente kræver kontant handling mod bandemiljøet. Der er brug for flere restriktioner, strammere regler og tættere personaledækning, skriver Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye på Altinget.dk

Af Kim Østerbye formand for Fængselsforbundet

Konflikten mellem bandemedlemmer og ansatte i fængslerne er en magtkamp, hvor den ene part – banderne – forsøger at opnå fordele. Mens den anden part – fængselsbetjentene – udmønter de regler og procedurer, som fastlægges fra politisk side.

Konflikten er ikke et udslag af personlige stridigheder, hvor bandemedlemmerne forsøger at hævne sig mod specifikke betjente, men en gammel strukturel konflikt, som har præget fængslerne i mange år.

Flere og grovere overfald
Det nye er, at problemerne er eskaleret i år. Ikke bare er der kommet flere episoder. Overfaldene er blevet grovere og farligere. Ved det værste tilfælde blev en fængselsbetjent passet op foran Nyborg Fængsel i juli og skudt flere gange i benene. Det var et held, at vores kollega ikke blev dræbt.

Hvorfor går det pludselig så galt i et fængselssystem, som normalt er præget af gode relationer mellem indsatte og ansatte?

Årsagen er, at bandemedlemmerne er utilfredse med de forhold, som de afsoner under. De håber med deres fremfærd at få bedre vilkår – for eksempel mere adgang til fællesskab med de andre indsatte i fængslerne. Og de ønsker formentlig også at vise muskler til den kriminelle verden udenfor.

De tror altså, at de med denne metode kan sætte sig på magten som et mexikansk narkokartel, som prøver at styre civilsamfundet.

Det er selvfølgelig en hel misforstået tankegang: Bandemedlemmer har ikke ret til at bestemme reglerne i fængslerne, og de får heller ikke held med det. For nok er vi vrede og rystede over overfaldene, men vi lader os ikke skræmme.

Kontant afregning
Konsekvensen af bandemedlemmernes adfærd bør derfor være noget, som de ikke ønsker sig. Og det er flere restriktioner, strammere regler og tættere personaledækning.

Vi skal følge alle potentielle overfaldsmænd tæt, iværksætte en reel nultolerancepolitik og straffe vold og chikane prompte.

Indsatsen gælder også uden for murene. Politiet skal prioritere alle hændelser mod Kriminalforsorgens medarbejdere højt. Der skal reageres med det samme. Ligegyldigt om der er tale om hærværk, chikane eller vold.

Samtidig skal politi og myndigheder samarbejde tættere om at presse bandemiljøet. Jeg er sådan set ligeglad med, om banderne straffes for vold, skatteunddragelse eller socialt bedrageri, bare man dæmmer op for deres kriminelle aktiviteter.

Vi giver aldrig efter for pression, vold og trusler i danske fængsler. Det bliver vi nødt til at skære ud i pap for banderne.

Læs debatindlægget på Altinget.dk