04.07.2024

Fængselsforbundet på Folkemødet 2018

Fængselsforbundet deltager ved fem arrangementer på årets folkemøde på Bornholm.


Når det er farligt at gå på arbejde

Folkets Hus: Fredag den 15. juni klokken 11-12.30

Arbejdsmiljøet for politiet, fængselsbetjente, socialpædagoger og sosu’er er blevet farligere, og de udsættes i stigende grad for vold og trusler om vold. Imidlertid er der ingen, der har taget politisk ansvar for det psykiske arbejdsmiljø for dem, der arbejder i velfærdsstatens første geled. Vi ønsker at sætte fokus på en debat omkring vores faggruppers psykisk belastende arbejdsmiljø og de problemer, de møder. Kom og hør eksempler på, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden for offentligt ansatte bliver presset i mødet med samfundets mest udsatte borgere. Deltag i debatten om, hvordan samfundet kan blive bedre til at passe på de medarbejdere, der skal passe på borgerne. Debatten er arrangeret af Fængselsforbundet, Politiforbundet, Socialpædagogerne og FOA.

Deltagere:
Kim Østerbye, Forbundsformand, Fængselsforbundet
Claus Oxfeldt, Forbundsformand, Politiforbundet
Marie Sonne, Næstformand, Socialpædagogerne
Jens Nielsen, Arbejdsmiljøansvarlig, FOA


Vil der stadig være fængsler om 100 år?

Havnegade-scenen ved Allinge Røgeri: Torsdag den 14. juni klokken 13-14

Et dansk fængsel anno 2018 kan nemt forveksles med et dansk fængsel anno 1918. Mange fængsler og arresthuse har nemlig ikke ændret udseende de sidste 100 år. Vi straffer altså stort set på samme måde som under Første Verdenskrig. De kriminelle placeres i små celler bag lås og slå. Men er dette også løsningen for fremtiden? Under denne debat diskuterer en række fagfolk fremtidens straffesystem. Hvordan sikrer vi hensynet til ofrene med alternative strafformer? Debatten er arrangeret af Fængselsforbundet i samarbejde med Min A-kasse.

Deltagere:
Kim Østerbye, Forbundsformand, Fængselsforbundet
Lea Bryld, Chef, Vestre Fængsel
Lene Rachel Andersen, Fremtidsforsker og filosof, Nordic Bildung/Fremvirke
John Hatting, Formand, Kriminalforsorgsforeningen


Lyt til Fangekorets røst og hør deres historie

Kæmpestrandens Mødetelt: Fredag den 15. juni klokken 16.30-17.30

Selvom man er hærdet kriminel, kan man sagtens synge salmer i kirken hver søndag. Det er i hvert fald, hvad medlemmerne af fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har gjort i mere end femten år. Til dette arrangement vil det både være muligt at lytte til Fangekorets sang og hører kormedlemmerne fortælle deres historie.


Tryghed og tillid – balance i kriminalitetsbekæmpelse

Danmarks Domstole (Nordlandspladsen): Fredag den 15. juni klokken 14-15

Kriminaliteten falder. Det samme gør trygheden. Hvordan hænger det sammen, og hvad vejer tungest i straffesagskædens prioriteringer? Topledelsen i Justitsministeriet, Politiet, Anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen debattere sammen med Advokatsamfundet og Institut for Menneskerettigheder fremtidens kriminalitetsudfordringer.

Deltagere:
Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef, Rigspolitiet
Kim Østerbye, Forbundsformand, Fængselsforbundet
Claus Oxfeldt, Forbundsformand, Politiforbundet
Jan Reckendorff, Rigsadvokat, Anklagemyndigheden
Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Torben Jensen, Generalsekretær, Advokatsamfundet
Thorkild Fogde, Direktør, Kriminalforsorgen
Helle Bertung, Retspræsident for Vestre Landsret, Domstolsstyrelsen


Retspolitisk café: Skader stramningerne mere end de gavner?

FTF-a’s telt – Cirkuspladsen: Torsdag den 14. juni klokken 15-16

Formanden for Fængelsforbundet Kim Østerbye og formanden for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting debatterer, hvordan vi i en tid med strafskærpelser og massive interne stramninger, arbejder med at få kriminelle til at blive lovlydige. Vi ønsker alle et tryggere samfund med færre kriminelle, men er det overhovedet realistisk i en tid med bander og masser af udlændinge i de danske fængsler? Debatten er arrangeret af Kriminalforsorgsforeningen.

Deltagere:
Kim Østerbye, Forbundsformand, Fængselsforbundet
John Hatting, Formand, Kriminalforsorgsforeningen