04.07.2024

Et år efter: Flertallet af betjente er glade for rygeforbuddet

Selvom rygeforbuddet for indsatte har givet en mere bøvlet hverdag i fængsler og arresthuse, er mange fængselsbetjente glade for, at røgen er væk.

Der skulle gå ti år fra den første rygelov kom i 2007, før fængselsbetjentes arbejdsmiljø blev omfattet af reglerne.

Det skete 1. april sidste år.

Nu viser en ny undersøgelse lavet af Fængselsforbundet, at forbuddet er populært blandt fængselsbetjentene. Ud af forbundets 2.800 medlemmer har 767 svaret på undersøgelsen.

Samlet set vurderer 74 procent i undersøgelsen, at indendørsklimaet i mindre eller høj grad er
forbedret efter rygeforbuddet. Det svarer altså til tre ud af fire.

På spørgsmålet ”Er du overordnet positiv eller negativ over for rygeforbuddet?” svarer 59 procent af fængselsbetjente, at de er positive. Mens 41 procent er negative.

Blandt de positive går samme begrundelser igen. Det gælder især muligheden for endelig at arbejde i et røgfrit miljø.

En skriver: ”Kan kun anerkende et så omfattende tiltag for personalets fysiske arbejdsmiljø.”

En anden skriver: ”Jeg vil gerne arbejde uden at blive udsat for giftstoffer i den luft, jeg indånder.”

En tredje skriver kort og godt: ”Meget bedre indeklima.”

Dermed ser det ud til, at formålet med rygeforbuddet er blevet indfriet.

Samlet set vurderer 74 procent i undersøgelsen, at indendørsklimaet i mindre eller høj grad er forbedret efter rygeforbuddet. Det svarer altså til tre ud af fire.

Den holdning formuleres på denne måde i undersøgelsens kommentarfelt: ”Man kan klart mærke det, når man træder ind på en afdeling.”

41 procent er negative
Der er dog også en betydelig andel, der er negative over for rygeforbuddet.

Mange begrunder det med, at der bruges uforholdsmæssig mange ressourcer på det.

”Det er jo sygt, at vi skal bruge så meget tid på at jagte cigaretter og lightere og idømme strafcelle. Det var bedre at bruge tiden på relationsarbejde, som vi i den grad har behov for i de åbne fængsler, hvor vi skal værne om den dynamiske sikkerhed.”

En anden svarer: ”Det er totalt spild af ressourcer. Alt det unødige og ligegyldige arbejde, der følger med at skulle skrive rapporter og inddrage smøger – helt ærligt!”

En anden begrundelse, der går igen, er, at forbuddet er svært at håndhæve.

”Det er ligegyldigt, de indsatte ryger alligevel på egen celle ud af vinduet. Der er slet ingen konsekvenser,” svarer et medlem.

En del mener, at forbuddet indskrænker de indsattes frihed. For eksempel svarer en: ”Rygeforbuddet er et for stort indgreb mod en person, som i forvejen er i en presset situation.”

Konfliktniveau er steget
Selvom den største andel af betjente er overordnet positive over for forbuddet, mener mange betjente, at konfliktniveauet er steget på deres afdeling efter indførslen af forbuddet. Det vurderer 49 procent i undersøgelsen.

Et medlem taler for et totalt forbud for at mindske konflikterne over de lovlige cigaretter.

”Jeg er i modtagelsen på Københavns Fængsler, og rygeforbuddet giver voldsomt mange konflikter og reparationer. Et totalforbud havde været langt bedre; ikke denne mellemløsning.”

Et andet medlem svarer om konfliktniveauet.

”Rygeforbuddet i sig selv er en god ting. Men det blev indført uden tanke om hvilke konsekvenser og konflikter, det kunne medføre. Sanktionerne er så ringe, at det ikke har betydning for den enkelte indsatte og skaber kun personlige konflikter mellem indsatte og ansatte.”

Af Kristian Westfall