04.07.2024

En flerårsaftale med fokus på sikkerheden

Hvordan gør vi det sværere at være indsat og nemmere at være ansat? Det spørgsmål vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forsøge at finde svar på, når han til efteråret forhandler en ny aftale på plads for Kriminalforsorgen.

Har man begået en forbrydelse, skal man tage sin straf og opføre sig ordentligt.

Det skal være overskriften i Kriminalforsorgen for de kommende år, siger Søren Pape Poulsen: ”Det skal være benhårdt at sidde i fængsel, for dem som ikke overholder samfundets spilleregler.”

Til efteråret skal en forligskreds forhandle sig til enighed om, hvordan pengene skal bruges i Kriminalforsorgen i de næste fire år.

Ministeren håber, der vil være bred opbakning til at få mere styr på orden og sikkerhed. Det skal være de ansatte – ikke de indsatte – som bestemmer, hvordan tingene foregår.

”Hvordan laver vi et fængselsvæsen, hvor det bliver sværere for de indsatte og nemmere for ansatte,” siger ministeren og fortsætter: ”De ansattes sikkerhed er en hovedprioritet for mig.”

Søren Pape Poulsen kalder sig selv for tryghedsminister. Han mener, at tryghed er afgørende for, at man har det godt i et samfund. Det gælder altså også for Kriminalforsorgens medarbejdere.

De indsatte må derimod indstille sig på andre forhold. Det skal for eksempel være slut med at kalde indsatte for klienter og uddele julegaver, som det har været tilfældet i Enner Mark Fængsel.

”Det handler ikke om beløbet, men fordi det er et forkert tankesæt. Hvis de indsatte skal have gaver, kan de få dem af deres familie,” siger ministeren.

Han peger også på, at det er spild af penge at bruge tid på at resocialisere indsatte, som ikke har intentioner om at forlade deres kriminelle løbebane.

”Mange sidder bare tiden ud, så bliver de løsladt og fortsætter igen. På den måde er vi jo til grin som samfund.”

Flere på vagt?
En vigtig forudsætning for bedre sikkerhed i Kriminalforsorgen er bedre bemanding. Hvad vil ministeren gøre ved manglen på fængselsbetjente?

”Der er diskussioner om, hvor mange betjente der mangler. Jeg får at vide, at der mangler 70-80 betjente på landsplan. Det er ikke rimeligt. Det giver store udfordringer,” siger han.

Hvor mange betjente forventer du at ansætte i år?
”Jeg har fået at vide, at man i løbet af året får håndteret forholdet. Altså at vi får dækket den mangel, der er,” siger Søren Pape Poulsen.

Udenlandske kriminelle
Et andet område som Søren Pape Poulsen vil interessere sig for ved forhandlingerne til efteråret, er kriminelle udlændinge i danske fængsler. Dem vil ministeren gerne sende hjem.

”Det er vigtigt for mig at sætte ind over for de mange kriminelle udlændinge, som fylder op i vores fængsler. Så mange udviste kriminelle som muligt skal afsone deres straf i hjemlandet, og afsoningstiden skal bruges på at forberede dem på at komme hjem. Derfor er vi i gang med et lovforslag, som skal begrænse de aktiviteter, som iværksættes i Kriminalforsorgen for denne gruppe. De trækker ressourcer ud af systemet. Og det sætter vi en stopper for nu,” siger Søren Pape Poulsen.

Han arbejder desuden på at oprette danske fængselspladser i udlandet til kriminelle, som ikke kan sendes hjem til afsoning.

Kommer det til at koste penge på Kriminalforsorgens budget?
”Jeg synes ikke, at det er noget, som Fængselsforbundet skal være bange for her og nu. Det kan umuligt koste det samme at have en kriminel siddende i udlandet som herhjemme. Så alt andet lige vil det frigive nogle midler. Det er dog dybt komplekst, og der er andre ting lige nu, som er vigtige at tage fat på.”

Af Søren Gregersen