04.07.2024

Drop bodsordningen!

Kære Johan Reimann

Jeg er arbejdsmiljørepræsentant/koordinator og sidder også i Område Hovedstadens arbejdsmiljøudvalg.

I disse tider er der lagt mere og mere over på arbejdsmiljørepræsentantens skuldre. Ting som mobning, sygefravær, høje følelsesmæssige krav, besparelser og meget andet er endt på mit og mine arbejdsmiljørepræsentantkollegaers bord.

En af de ting der presser både mine kollegaer og mig, er noget, man ikke har indflydelse på. Jeg tænker her på bodsordningen.

I Ellebæk er vi omkring 44 fængselsbetjente. I 2015 havde vi omkring 28,8 sygedage i gennemsnit. Heraf var kun de syv dage om året per medarbejder almindelig sygdom. Resten af sygedagene stammer fra kollegaer, der er blevet alvorligt syge. Sygdomme som gør, at en stor del af dem, ikke kommer tilbage til Kriminalforsorgen.

Desværre munder det ud i at en i forvejen meget pressetøkonomi i Ellebæk, nu bliver endnu værre med udsigten til en bod i størrelsesordenen 600.000-700.000 kroner.

I mine øjne er det eneste denne bod gør at straffe de raske medarbejdere med en dårligere økonomi på deres arbejdsplads. De langtidssygemeldte kommer jo ikke tilbage af, at deres arbejdsplads får pålagt en stor bod, men de raske medarbejdere bliver derimod straffet med færre midler og risiko for større nedslidning på grund af manglende resurser.

Jeg opfordrer derfor til at droppe bodsordningen, da den i højere grad fremmer sygefravær end forebygger den.

Med venlig hilsen

Thomas Haasum
Fængselsbetjent i Ellebæk

____________________________________________________________________

Kære Thomas Haasum

Tak for dit brev, hvor du skriver om incitamentsordningen – bodsordningen – i forbindelse med sygefravær, som du synes straffer de raske kollegaer, idet den rammer din institution på økonomien.

Sygefraværsincitamentsordningen blev indført i 2013 for at anspore institutionens ledelse til at sætte fokus på sygefraværsområdet. I praksis fungerer den sådan, at den bod, som institutionerne i et område afleverer det ene år, tilbageføres krone for krone til området det følgende år, og her øremærkes pengene til initiativer på sygefraværsområdet.

Det er således ikke penge, som området mister. Men med incitamentsordningen stilles der krav om, at summen bruges fokuseret på forebyggelse af fravær og på effektfulde fastholdelsesinitiativer.

Selvom de tilbageførte midler ikke direkte må bruges på driften, så er tanken bag ordningen, at særligt I som arbejdsmiljørepræsentanter – i dialog med områdekontoret og den øvrige arbejdsmiljøorganisation – finder de indsatsområder, der mindsker risikoen for nedslidning og forbedrer arbejdsmiljøet på de særligt udsatte tjenestesteder i området.

Jeg tænker således, at ordningen kan være med til at styrke indsatsen i forhold til det gode og trygge arbejdsmiljø samt reducere sygefraværet.

Med venlig hilsen
Johan Reimann