04.07.2024

Disciplinærsager offentliggøres

Kriminalforsorgen offentliggøre fremover afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere.

Oversigten indeholder en beskrivelse af sagerne i en anonymiseret form, så medarbejderne ikke kan genkendes. Alle sager præsenteres ved et kort sagsresumé og en afgørelse.

Politiet har på lignende måde offentliggjort deres disciplinærsager i mange år.

Se oversigten for 2015 her.