04.07.2024

Institut for Menneskerettigheder har sammenlignet lønnen for kvindefag (røde prikker) og mandefag (blå prikker). Som det fremgår, er fængselsbetjente placeret nederst i lønhierarkiet.

Det er ikke kun kvindedominerede fag, som holdes i skak af lønreformen fra 1969

En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at fængselsbetjentes lønniveau også har været fastfrosset i 50 år.

Der er noget om snakken, når sygeplejersker og andre traditionelle kvindefag kritiserer Tjenestemandsreformen fra 1969. Men det er for simpelt alene at gøre det til et spørgsmål om ligeløn. Fængselsbetjentene er nemlig ramt af samme mekanisme.

Institut for Menneskerettigheder udgav en rapport om det i december 2020. Rapporten viser, at fængselsbetjentene ligger samme sted som for 50 år siden. Det vil sige nederst kun undergået af ganske få faggrupper som for eksempel pædagoger, SOSU-assistenter og postbude.

Institut for Menneskerettigheder konstaterer tørt, at “fængselsbetjente ligger stabilt på deres placering i vores beregninger, hvor de generelt placerer sig lige over pædagogerne.”

Instituttet peger på, at fængselsbetjentene – til trods for bedre uddannelse gennem årene – stadig hænger fast i bunden: “Fagets placering i lønhierarkiet ser ikke ud til at være fulgt med det øgede krav om uddannelse. Fængselsbetjentene er derfor en faggruppe, der lønmæssigt står i stampe på trods af det øgede uddannelseskrav,” fremgår det af instituttets rapport.

Så selvom rapporten viser, at Tjenestemandsreformen er til ugunst for mange kvindedominerede fag, så gælder det altså også traditionelle mandefag.

Vores løn fastsættes efter en ældgammel fordelingsnøgle, som blev besluttet samme år som månelandingen, siger Bo Yde Sørensen

Lavest i lønhierarkiet
Fængselsforbundet har flere gange gjort opmærksom på problemstillingen. Senest viste en analyse i efteråret, at blandt 300 forskellige tjenestemandsstillinger i Danmark, er der kun seks, som tjener mindre end fængselsbetjente. Til gengæld er der 292 stillinger med højere løn.

Fængselsforbundet går derfor ind for en revision af Tjenestemandsreformen.

Bo Yde Sørensen siger: “Vores løn fastsættes efter en ældgammel fordelingsnøgle, som blev besluttet samme år som månelandingen. Det har hele tiden været meningen, at de forskellige faggruppers lønplacering skulle evalueres. Men det er aldrig sket. Hos os betyder det, at det er overordentligt svært at skaffe nye folk. Kriminalforsorgen kan ikke sætte lønnen op. Det strider jo mod lønsystemet,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Søren Gregersen