04.07.2024

Det blev Slagelse

Efter mange års sondering af det sjællandske terræn blev det til sidst Slagelse, som lagde grund til Kriminalforsorgens nye arresthus. Justitsministeriet forsøgte i første omgang at finde en placering tættere på København. Først blev Egedal Kommune udvalgt, men her sagde man pænt nej.

Så gik der nogle år, hvorefter ministeren skrev til ni københavnske omegnskommuner for at høre, om det ikke var noget for dem. Men de kunne desværre heller ikke finde egnede arealer. Derfor blev man nødt til at rette kikkerten længere væk fra Valby Bakke. Mod Slagelse, Sorø og Ringsted. Nu har man indledt et samarbejde med Slagelse Kommune om byggeriet af et arresthus med 400 pladser. Finansieringen er dog ikke på plads endnu.