04.07.2024

Der mangler fængselsbetjente

Der mangler fængselsbetjente

Der er for få folk af rette støbning. Derfor bliver der lige nu hvervet nye fængselsbetjente. Landet over leger fængsler og arresthuse bytte-bytte-købmand med ansatte for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Haves: Viljestærke, handlekraftige, engagerede, afbalancerede, kompetente og ansvarsbevidste overskudsmennesker, der vil trække i en blå uniform.

Ønskes: Endnu flere af den slags!

Sådan lyder budskabet stort set i kampagnen, som Direktoratet for Kriminalforsorgen kører for at få flere i uniformen. Der er nemlig mangel på fængselsbetjente, og det skal der rettes op på hurtigst muligt. Derfor annonceres der i stor stil efter folk af rette støbning. Målet er at rekruttere 175 nye betjente i år.

Kristian Frydkjær, der er HR-konsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, forklarer om årsagen til den storstilede kampagne.

“Gradvist er det personaleoverskud, der opstod i foråret i forbindelse med lukninger af afdelinger, blevet naturligt udhulet. Blandt andet har en række tiltag fra flerårsaftalen trukket meget personale. Det gælder blandt andet indsatsen i forhold til rockerne,” siger han.

For at få syn for sagen var Kristian Frydkjær i sommer en del af et lille rejsehold, der tog ud til institutioner og sammenlignede den egentlige vagtbemanding med den teoretiske fra direktoratets opgørelser. Det er blandt andet på den baggrund, at kampagnen for flere betjente nu er sat i gang.

“Vi kiggede på tjenesteplanerne og den faktiske bemanding og kunne se, at vi ikke havde det overskud i medarbejdere, vi troede, vi havde,” siger han.

Importeret arbejdskraft redder vagtplanerne
Statsfængslet i Nyborg er et af de fængsler, hvor regneark og virkelighed passer dårligt sammen. Men ifølge tillidsrepræsentant Brian Kristiansen er det usikkert, om det gør den store forskel for det østfynske fængsel, at der nu rekrutteres flere fængselsbetjente.

”Vi har jo været i kronisk personalemangel de sidste ti år, og været nødt til at håndtere det. Så om man vil ansætte flere nu, er usikkert. For tiden klarer vi os med den hjælp, vi får fra de tidligere vridsløselillebetjente. Dem er vi glade for,” siger han.

Efter hans vurdering mangler der omkring ti faste betjente, hvis vagtplanerne skulle hænge optimalt sammen. Og det er da også det antal, man har importeret fra Brasen, som Vridsløselille til tider kaldes i lidt ældre folkemunde. Brian Kristiansen ser derfor ikke frem til en vagtplanlægning uden betjentene fra hovedstadsområdet.

”Når Vridsløsefolkene smutter til det nye fængsel på Falster, har vi et problem,” siger Brian Kristiansen og fortsætter: ”Vi har jo et højt sygefravær her i Nyborg. Det er nærliggende, at der er en sammenhæng med det store arbejdspres, når der konstant er personalemangel.”

Molbohistorier i Albertslund
For de fleste kan det nok lyde mærkeligt, men også Statsfængslet Vridsløselille er et af de steder, hvor der har manglet folk. Fængslet blev ellers for nylig under stor bevågenhed stort set tømt for indsatte. Derfor blev hovedparten af personalet udlånt til andre institutioner.

Ikke desto mindre har der i januar været personalemangel. Det siger tillidsrepræsentant Jesper Dalbye: ”Det virker jo en smule Molbo-agtig, at vi lukker ned og har mange gode folk i overskud, men at der så bliver forflyttet så mange, at vi selv skal ud og låne,” siger han.

For at lappe hullerne i vagtplanerne har Vridsløselille haft folk fra den anden side af Roskildevej nemlig fra Anstalten ved Herstedvester. Og en enkelt fra Arresthuset i Ringsted.

Behandlingsafdelingerne D1 og D2 er netop idag ved også at lukke helt, og de sidste indsatte flyttes til Horserød Statsfængsel. Så er der, ifølge Jesper Dalbye, balance i personaleregnskabet igen.

Indtil videre i hvert fald. Der skal nemlig rykke op til 1.000 frihedsberøvede flygtninge ind på Vridsløselilles matrikel i nærmeste fremtid.

”Som det ser ud nu, er det fint. Men hvis vi pludselig får 1.000 flygtninge, som vi er udset til at skulle takle, så vælter det hele igen,” siger Jesper Dalbye.

Der er løbende optag til uddannelsen som fængselsbetjent, men hvis du kender nogen, der kender nogen, der kunne tænke sig at søge og starte på det første hold til april, er fristen i dag. Nemlig den 20. januar.

 Af Kristian Westfall