04.07.2024

De indsatte klarer sig ikke bedre ved at få besøg

Om man ofte eller sjældent får besøg af familien, har ingen betydning for, hvor godt man klarer sig som indsat. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kriminalforsorgen behøver ikke lægge så meget vægt på nærhedsprincippet, når de placerer afsonere rundt om i fængslerne. Afstanden til familien og dermed muligheden for at få besøg har nemlig ikke den store betydning.

Man skulle ellers tro, at det var godt for de indsatte at holde fysisk tæt kontakt med deres familie og øvrige sociale sikkerhedsnet.

Tallene viser da også, at dem som får mange besøg, klarer sig bedre end dem, som får få besøg. Men tallene snyder, for man sammenligner æbler med pærer.

Undersøgelsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at det ikke er besøgene, som spiller en rolle. Det der betyder noget, er de sociale forudsætninger, man har på forhånd, når man fængsles.

Når man klarer sig godt, skyldes det ikke, at man får mange besøg, men at man har et godt socialt netværk i forvejen.

Modsat klarer indsatte sig dårligt – ikke fordi de får færre besøg – men fordi de i forvejen er dårligt socialt stillet.

Forskningsenheden sammenligner derfor to grupper med de samme forudsætninger. Forskellen er alene, at den ene gruppe afsoner tæt på deres familie og den anden gruppe langt fra deres familie.

Til trods for, at den ene gruppe får langt flere besøg end den anden, klarer de to grupper sig på samme måde både i løbet af afsoningen, og når de bliver løsladt.

Det gælder for eksempel i forhold til sandsynligheden for at blive idømt en disciplinærstraf under afsoningen eller at komme på udgang. Og om man efter løsladelsen kommer i job, vender tilbage til den kriminelle løbebane, bliver skilt og hvordan ens børn klarer sig.

Sat på spidsen er det ligegyldigt for tandlægen fra Vallensbæks videre færd gennem livet, om han afsoner i Gedser eller Skagen. Han har på papiret gode chancer trods sit kriminelle fejltrin. Omvendt har stiknarkomanen fra Halmtorvet lige dårlige chancer, om han afsoner i Esbjerg eller i Neksø.

Det skader ikke at få besøg men set ud fra rent pragmatiske argumenter, har det ikke betydning,” siger professor Lars Højsgaard Andersen.

Det skader ikke at få besøg
Forskningsprofessor fra forskningsenheden, Lars Højsgaard Andersen, forklarer: ”Det skader ikke at få besøg. Det er helt sikkert noget, folk sætter pris på, men set ud fra rent pragmatiske argumenter, har det ikke betydning, om indsatte får lidt flere eller lidt færre besøg. Har man stærke familierelationer, så er de stærke nok til, at man klarer sig gennem afsoningen. Har man omvendt dårlige familierelationer, så klarer man sig ringere.”

Besøg kan altså have en værdi, men effekten kan ikke måles. Lars Højsgaard Andersen forklarer det ved, at besøgene spiller en forsvindende lille rolle for hele afsoningen.

”Vi taler om en dråbe eller to i havet. Det er ikke det, som tryller resocialiseringen i mål. Der er mange andre ting, som har betydning. Det gælder for eksempel påvirkning fra andre indsatte, Kriminalforsorgens programvirksomhed og misbrugsbehandling,” siger han.

Afsoningslængden har heller ikke betydning. Selvom man har afsonet i mange år, får man ikke mere værdi af at få besøg.

”Vi har prøvet at kigge på mange undergrupper. De viser samme billeder. Det skal dog siges, at der ikke er mange, som afsoner lange straffe. Derfor er resultaterne mere usikre for denne gruppe,” siger Lars Højsgaard Andersen.

Han peger desuden på det sørgelige faktum, at besøg slet ikke er aktuelt for en stor gruppe af indsatte.

”Der sidder mange triste skæbner ude i fængslerne, som aldrig får besøg af deres familie. Sådan er det desværre.”

Af Søren Gregersen

Læs analysen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed her


Samme resultat i USA
To amerikanske undersøgelser er nået frem til det samme resultat omkring besøgs manglende betydning. Undersøgelsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed måler dog på langt flere effekter.

Jo længere væk – desto færre besøg
Øges afstanden til familien med 75 kilometer, kan en indsat se frem til ét besøg mindre per måned under afsoningen, viser undersøgelsen.