04.07.2024

Betjent på Figaro: Vi er altid foran på relationen

Et tæt tværfagligt samarbejde gør, at personalet i ungeafdelingen på Søbysøgård føler sig godt klædt på til at opbygge gode relationer til de unge.

“Vi har lige fået en mail fra en mor i dag, der skriver, at der er sket en meget positiv udvikling med hendes søn, mens han var her,” siger Niels Jensen, der har været fængselsbetjent på ungeafdelingen Figaro siden august.

Der er plads til fem unge fra 15-18 år på afdelingen. Typisk kommer de med en dom for personfarlig kriminalitet og har været på institutioner, der ikke længere kunne rumme dem. Ofte er Figaro deres absolut sidste chance for at få drejet fra, inden den kriminelle løbebane for alvor tager fart.

Heidi Simonsen, der også er fængselsbetjent på afdelingen, fortæller: ”Jeg var på et tidspunkt i retten med en ung dreng, og selv dommeren sagde, at drengen virkelig havde ændret sig til det positive på vores afdeling.”

Vi er rustede til at kapere den enkeltes udfordringer, og vi skal meget sjældent håndtere konflikter eller bruge magtanvendelse

Ensartet linje
Men hvad er det så, personalet kan på Figaro?

I Niels Jensens øjne hænger ungeafdelingens succes både sammen med den gode normering, der er mulig på grund af øremærkede midler, og det grundige og velfungerende samarbejde, der er mellem de forskellige faggrupper.

”Vi får supervision og har en hel dags behandlingskonference hver måned, hvor vi gennemgår hver enkelt af de fem unge indsatte sammen med psykologer, pædagoger, socialrådgivere og lærere. Det betyder, at vi altid er foran på relationen. Vi er rustede til at kapere den enkeltes udfordringer, og vi skal meget sjældent håndtere konflikter eller bruge magtanvendelse,” siger fængselsbetjenten.

Heidi Simonsen mener, at det tværfaglige samarbejde er et vigtigt fundament: ”Vi kører en helt ensartet linje overfor de unge, og så har vi god opbakning fra vores ledelse,” siger betjenten og fortsætter: ”Men vi har også en helt anden tilgang til de unge, og de er lettere at tale med. De ældre indsatte har ofte besluttet sig for, at fængselsbetjente taler man ikke med. Sådan er det ikke her,” siger hun.

Dagligdagen på ungeafdelingen begynder klokken syv, hvor der sættes gang i morgenrutinerne og morgenmaden. Herefter skal de unge i skole. Om eftermiddagen er der tid til fodbold og andre fritidsaktiviteter, og klokken 21 lukkes de indsatte ind på deres værelser.

”Nogle af de indsatte er jo stadig børn og har brug for voksenkontakt, så det gælder om for os at få skabt en hjemlig stemning og så meget normalitet som muligt,” siger Niels Jensen.

Det vi siger, er det, vi gør
Der er altid én pædagog og én fængselsbetjent til stede på afdelingen, og linjerne mellem dem er ikke trukket skarpt op, selvom den ene er uniformeret, og den anden ikke er.

”Vi trækker meget på det menneskelige i vores relation til de unge. Selvfølgelig har vi uniform på, men det betyder ikke det store, når man spiser sammen eller taler med de unge,” siger Niels Jensen.

Søren Hemmingsen er pædagog på afdelingen og er enig: ”Jeg synes, vi er gode til at arbejde ind over hinandens fagområder, og vi er rigtig gode til at bakke op om hinandens beslutninger og være ensartede i vores tilgang. Det, vi siger, er det vi gør. Det tror jeg betyder noget i forhold til, hvor få konflikter og magtanvendelser vi har her i forhold til på nogle af de døgninstitutioner, jeg har været på,” siger han og pointerer, hvad kerneopgaven på afdelingen er: ”Det gælder om at få skabt en relation hurtigt og få plantet et frø i den unge.”

Af Maria Hamilton

Ungeafdelingen Figaro
Den åbne ungeafdeling på Søbysøgård Fængsel huser fem unge fra 15-18 år. Afdelingen hørte oprindeligt til Jyderup Fængsel, men blev flyttet til Søbysøgård, da Jyderup blev omdannet til kvindefængsel. Søbysøgård Fængsel har også en lukket ungeafdeling med plads til syv indsatte.