04.07.2024

Bedre rettigheder til mindreårige indsatte

Unge mellem 15 år og 17 år, der hvert år indsættes i fængsel eller arresthus, har på flere punkter fået styrket deres rettigheder. Det sker efter, at ombudsmanden har været på tilsynsbesøg og rejst en række spørgsmål over for myndighederne.

I forlængelse af ombudsmandens dialog med myndighederne er der netop indført regler om, at indsatte i den undervisningspligtige alder har ret til undervisning, som står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Der er også indført regler for to særlige ungeafdelinger om, at indsatte over 18 år kun kan placeres sammen med mindreårige, hvis det tjener de mindreåriges tarv.