04.07.2024

At være med til at skabe noget nyt

Jimmy Hollen kan godt lide at være med til at præge tingene. Derfor har han valgt at blive tillidsmand for transportbetjentene i Kolding.

Efter mange år i håndværkerbranchen valgte Jimmy Hollen at søge til Kriminalforsorgen i 2018, da jobbet som transportbetjent

blev oprettet. Han ville væk fra en stresset hverdag, og fandt, hvad han søgte i Transport- og bevogtningsenheden i Kolding.

Fire år senere er han her stadig, og de seneste to år har han også været tillidsrepræsentant for enhedens 46 transportbetjente.

”Jeg ville gerne være med til at lægge grundstenen for den nye enhed, da vi åbnede. Derfor valgte jeg at blive tillidsmand. Jeg synes, det er spændende at være med til at påvirke tingene,” siger han.

Som tillidsrepræsentant er man bindeled mellem medarbejdere og ledelse. Den rolle tiltaler Jimmy Hollen.

”Det er interessant at være med til at støtte mine kollegaer, når der opstår problemer. Man får indsigt i tingene og kan være med til at bidrage positivt.”

Han nævner som eksempel forløbet efter, en kollega blev overfaldet i Kolding Ret for to år siden. Her var han inde over som repræsentant for medarbejderne.

”Jeg oplevede, at Arbejdstilsynet lyttede til os i den sag. Det var der også grund til, for vi blev kritiseret for at håndtere situationen forkert. Det var dog uberettiget, for man glemte, at vi ikke på samme måde har et bagland som ude i fængslerne, når der opstår kritiske situationer,” siger han.

”Det er interessant at være med til at støtte mine kollegaer, når der opstår problemer. Man får indsigt i tingene og kan være med til at bidrage positivt.”

Løn og uddannelse
Jobbet som transportbetjent er dog fredeligt langt det meste af tiden. Derfor fylder sikkerhedsspørgsmålet heldigvis ikke så meget i hverdagen.

Lige nu er det i højere grad løn og uddannelse, som er på dagsordenen.

Jimmy Hollen så gerne, at lønnen blev løftet for transportbetjentene: ”Vores løn er ikke høj. Derfor ser jeg gerne, at mine kollegaer får flere tillæg. Det lykkes da også at køre nogle tillæg ind,” siger han.

Med den nye merituddannelse er der en del af enhedens transportbetjente, som har valgt at skifte til fængselsbetjente. Det giver god mening for Jimmy Hollen, for der mangler folk ude i fængslerne. Men han understreger, at det skal være op til den enkelte, om man vil gå den vej.

”Som transportbetjent har man ikke automatisk sagt ja til at blive fængselsbetjent. Det skal være et frit valg,” siger han.

Han har derfor ikke selv planer om at gå fængselsvejen. I hvert fald ikke på kort sigt. ”Lige nu befinder jeg mig godt. Arbejdstiderne er gode, og man får de vagter, man gerne vil have. På længere sigt kan det dog godt være, at jeg overvejer at skifte. Under epidemien indgik vi i nødberedskabet i fængslerne, så der fik man smag for jobbet bag murene,” siger Jimmy Hollen.

Transport- og bevogtningsenheden i Kolding tager sig af varetægtstransporterne i Syd- og Sønderjylland og på Fyn.

Af Søren Gregersen