04.07.2024

Alt er sat på pause

Kriminalforsorgens øvrige problemstillinger må vente. Lige nu handler det om at komme igennem Coronaepidemien.

Vi udsender dog alligevel dette fagblad. Det gør vi i respekt for vores medlemmer, som fortsat holder fængsler og arresthuse kørende.

Det bør nævnes, at hovedparten af artiklerne er produceret, før det øvrige samfund lukkede. Artiklerne skal altså læses i det lys.

Det har kun i begrænset udstrækning været muligt at belyse Coronavirussens konsekvenser for vores medlemmer. Kriminalforsorgen har heller ikke haft mulighed for at svare på spørgsmål, hvilket er helt forståeligt.

Meget kan have ændret sig, siden bladet blev sendt til tryk. Forhåbentlig til det bedre. Sandsynligvis til det værre.

Det vi ved lige nu, er, at Kriminalforsorgen har taget en række radikale tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning.

Der er indført et tilsigelsesstop for nye afsonere.

En række af de indsattes aktiviteter – som for eksempel undervisning – er blevet aflyst.

Der er iværksat en beredskabsplan om håndtering af smittede indsatte og håndtering af bemandingsproblemer.

Og der er lukket for udgang og besøg.

Der kommer givetvis flere tiltag, inden vi er igennem krisen. Vi håber, det ikke kommer til at vare alt for længe.

Af Søren Gregersen