04.07.2024

Der udbetales store beløb i erstatninger for varige mén, erhvervsevnetab og tilskadekomstpension.

61 millioner kroner hentet hjem til medlemmerne

Fængselsforbundet har sikret erstatninger i arbejdsskadesager til mange millioner kroner i løbet af det seneste halve år.

Det kan være en personlig tragedie, når en fængselsbetjent kommer til skade i tjenesten. Heldigvis er der en række erstatningsmuligheder, der træder i kraft, når det sker.

Fra 1. august 2017 til 31. januar 2018 er der blevet tilkendt erstatninger til fængselsbetjente for mere end 61 millioner kroner. Det viser en gennemgang af de arbejdsskadesager, som Fængselsforbundet har ført i perioden.

Tallet er en opgørelse af de samlede udgifter til erstatning og tilskadekomstpension for de 23 berørte medlemmer; såvel de penge, der udbetales nu og her og dem, der udbetales løbende frem til folkepensionsalderen.

Bo Yde Sørensen er en af tre forbundssekretærer, der arbejder med arbejdsskadesagerne på centralt hold i Fængselsforbundet. Ifølge ham er de 61 millioner kroner i erstatninger både positivt og negativt.

”Vi er selvfølgelig glade for at medlemmerne får erstatninger for de alvorlige skader, som de har fået af at gå på arbejde i fængsler og arresthuse. Men i en perfekt verden ville der ikke være brug for tilskadekomstpensioner og erstatninger for erhvervsevnetab. Det allerbedste ville jo være, at ingen medlemmer blev syge af jobbet,” siger han.

Han understreger, at udregningerne er et øjebliksbillede, og at tallene er konservativt beregnet.

”Det er vigtigt for os at vise et konkret tal for en given periode. På den måde kan vi sammenligne en udvikling over tid, når vi regner næste periode ud. Vi har med vilje trukket en del erstatninger ud af regnestykket, da der er usikkerhed om den endelige erstatnings størrelse,” siger forbundssekretæren.

Tilskadekomstpensionen trækker læsset
Det er især tilskadekomstpensioner, der gør det til en bekostelig affære, når fængselsbetjente bliver syge.

47 ud af de 61 millioner kroner kommer fra tilskadekomstpensioner. Hvis et 32-årigt medlem får tildelt denne pension på 210.000 kroner årligt, løber den samlede udgift for eksempel op i over 7 millioner nutidskroner, inden han fylder 67 år og bliver folkepensionist.

Desuden står erstatninger for erhvervsevnetab for en stor andel af udgifterne. Når man samler udgifterne til engangsbeløb og de penge, der udbetales løbende frem til folkepensionsalderen, drejer det sig om godt 12 millioner kroner ud af de 61 millioner kroner.

Endelig udbetales der også erstatning for mén. Denne post udgør 1,6 millioner kroner i de 23 sager.

Fremtiden ser værre ud
Mange arbejdsskadesager tager år at udrede, og derfor afspejler erstatningerne alvorsgraden af arbejdsskader de seneste fem til otte år.

I lyset af arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen vil en lignende opgørelse i 2019 eller 2020 formentlig lande på et højere erstatningsbeløb end de 61 millioner kroner.

Af Kristian Westfall