04.07.2024

4,5 millioner kroner til Fængselsforbundet medlemmer

Cirka 225 medlemmer har nu fået udbetalt de time- og dagpenge, som de i første omgang var gået glip af i forbindelse med deres tjenesterejser.

Hvad der startede som en sag om et mindre beløb for en nordjysk kollega, har nu udviklet sig til en millionregning for Kriminalforsorgen.

For et år siden vandt Fængselsforbundet en principiel sag om retten til time- og dagpenge. Der var tale om et medlem fra et fængsel i Jylland, som var på tjenesterejse i 32 timer i et døgnarresthus på Sjælland. Kriminalforsorgen mente ikke, at medlemmet havde ret til time- og dagpenge, eftersom tjenesterejsen varede mere end 24 timer, og han overnattede på tjenestestedet. Fængselsforbundet påpegede, at det var en fejltolkning.

Forbundssekretær Bente Benderska siger: “Jeg vurderede, at reglerne til fulde var opfyldt. Og heldigvis vurderede Moderniseringsstyrelsen sagen på samme måde som os. Derfor måtte direktoratet ændre sin holdning.”

Skattefrie kroner
Efter den principielle sejr har forbundet rejst krav om efterbetaling til medarbejdere, der efter 1. marts 2012 har været på tjenesterejse, og som ikke har fået udbetalt time- og dagpenge på tjenesterejser, hvor de ellers har været berettiget til det.

Status er nu, at der er udbetalt knap 4,5 millioner skattefrie kroner i time- og dagpenge til omkring 225 kollegaer. De enkelte beløb varierer, men der er blandt andet to medlemmer, som har fået udbetalt 160.000 kroner hver.

Bente Benderska er tilfreds med, at hendes arbejde har båret frugt: “Det er meget positivt, at vores medlemmer har fået de penge, som de er berettiget til. Det samlede beløb viser, at der i den grad var noget at komme efter.”

Hun oplyser, at der nu kun er ganske få sager tilbage, som mangler at blive afgjort.

Af Søren Gregersen