04.07.2024

40-års jubilæum: Hans Lagoni

Vores fantastiske kollega Hans Lagoni, i daglig tale ’Lagoni’, havde 40-års jubilæum i statens tjeneste den 1. november 2022. Karrieren startede i august 1979 som værnepligtig ved livgarden.

I 1981 var Lagoni MP-sergent ved ELK (Østre landsdels kommando), derfra gik turen til FN, hvor Lagoni i en periode var udstationeret på Cypern som FN soldat. Den 1. januar 1986 trådte Lagoni gennem porten til ’Slottet’, hvor han var frem til 1998. I 1998 gik turen så til Tønder Arrest, hvor han var frem til lukningen af arresten i 2015.

Lagoni var en kort stund ansat i Aabenraa Arrest, inden han havnede i Sønderborg Arrest den 1. september 2016. Lagoni overtog hurtigt arbejdsdriften i arrestens kælder. Det er gennem årene blevet til mange, mere eller mindre, opfindsomme projekter udført af de indsatte. Ikke alle projekter har været lige gode, men Lagoni har altid gået til opgaven med ildhu, og dette har smittet af på de indsatte, som altid har sat en ære i at levere så godt et produkt til Lagoni som muligt.

Vi har haft et par unge indsatte i arresten som Lagoni har taget under sine vinger og hjulpet med mangt og meget, og har derigennem været med til at hjælpe dem godt videre. Vi ved fra disse indsatte, at det har haft stor betydning for dem i deres videre liv. Lagoni rejser tit til Tyrkiet, hvor han og hustruen har en lejlighed. Selvom Lagoni befandt sig knap 3.000 km fra arresten, kunne vi altid ringe, hvis der var spørgsmål til arbejdsdriften. Det var da også jævnligt, hvor Lagoni ringede til os fra Tyrkiet med en ordre, der lige skulle være færdig eller noget, vi skulle huske.

Lagoni har i en alder af snart 63 år, stadig et engagement som var det hans første dag på job. Lagoni er stadig den første, der er oppe af stolen for at besvare et cellekald, og det meste af en døgnvagt er Lagoni i gang med alverdens gøremål, samtidig med der skal ryges på den gode side af 40 cigarretter. Lagoni har desværre valgt, at festen i Kriminalforsorgen slutter ved årsskiftet, hvor han har valgt at takke af og gå på pension. Vi i Sønderborg Arrest kommer i den grad til at mangle Lagoni, hans altid gode humør, hans engagement, og hans altid velvilje til at bytte vagter. Vi ville ønske, at Lagoni ville fortsætte 40 år mere, men det har for nuværende ikke været muligt at overbevise ham om, at det er en god idé.

Med omkring 37 år i Kriminalforsorgen har Lagoni sat et kæmpe aftryk i almindelighed, men i særdelshed i Sønderborg Arrest, og ikke mange når samme milepæl i nutidens kriminalforsorg.

Lagoni afholder jubilæums- og afskedsreception i slutningen af januar, og vi glæder os alle til at fejre og sætte punktum for en meget, meget afholdt kollega i Sønderborg Arrest.

På vegne af personalet i Sønderborg Arrest

Arne Juhler
Tillidsrepræsentant