04.07.2024

”Lederne har også et arbejdsmiljø”

Selvom de fleste uniformerede ledere er tilfredse med deres job, er der rum for forbedring, lyder det fra Lederforeningens fungerende formand Chris Westergaard.

Arbejdsvilkårene skal styrkes for lederne i Kriminalforsorgen. Det står øverst på to-do-listen for Chris Westergaard, som har overtaget formandsposten for Lederforeningen efter Jacob Falkenby.

”Jeg sad i forvejen i bestyrelsen, da Jacob stoppede. Derfor var det naturligt at tage over. Hvis man vil opnå noget, bliver man nødt til at stille op,” siger enhedschefen ved sit skrivebord i Herstedvester Fængsel.

I første omgang er Chris fungerende formand for Lederforeningen, men han er klar til fortsætte, hvis der er tillid til ham på generalforsamlingen i marts.

Et af de problemer, som skal løses, er den pressede hverdag for lederne: ”Vi drukner i alt for mange driftsopgaver, hvilket vores tre spørgeskemaundersøgelser viser med al tydelighed. Mange af mine kollegaer tager vagter for at få enderne til at mødes. Det betyder, at vi ikke har tid til reelt at være ledere og løse vores ledelsesopgaver, herunder udvikling af medarbejdere og enhederne generelt.”

”Samtidig føler vi, at der kommer mange opgaver oppefra. Der kommer hele tiden nye ting, som vi skal svare på med meget korte frister,” siger Chris Westergaard.

Det understreger vigtigheden af, at Kriminalforsorgen rekrutterer lederne fra egne rækker.

”Som leder kan du ikke undgå at få fingrene ned i bolledejen rundt om i institutionerne. Derfor er det vigtigt, at man ved, hvad man arbejder med. Det er vores styrke, at vi har faglig viden om at være fængselsbetjent. Vi ved, hvor vi kommer fra,” siger Chris Westergaard.

Han peger også på, at der er et forbedringspotentiale i forhold til efteruddannelse: ”Der skal være meget mere fokus på kompetenceudvikling. Dette kunne for eksempel være, at man som enhedschef eller enhedsleder kunne få en diplom- eller akademiuddannelse.”

Godt samarbejde
For Chris Westergaard er det desuden vigtigt, at Lederforeningen stadig har en stærk stemme i Fængselsforbundet.

”Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde i forbundet. Det synes jeg, vi har. Jeg tror, at betjente og ledere står stærkere sammen end hver for sig.”

Han går ydmyg til opgaven og lytter gerne til gode råd: “Folk må hellere end gerne ringe til mig.”

Af Søren Gregersen