04.07.2024

135 millioner kroner til forbundets medlemmer

Fængselsforbundet har hentet erstatninger hjem for over 100 millioner kroner i 2020.

Det er dyrt for samfundet, når fængselsbetjente kommer til skade i tjenesten og mister deres erhvervsevne.

Hvis man regner alle erstatninger sammen – både engangsbeløbene og den løbende betaling frem til pensionsalderen – løber det op i et meget stort beløb.

Alene i 2020 har Fængselsforbundet vundet sager til en samlet værdi af 135 millioner kroner. Det viser en gennemgang af de 30 arbejdsskadesager, som er vundet i løbet af året.

På forbundskontoret i Valby bruger forbundssekretærerne Mette Nielsen, Erik Larsen, René Larsen og Henrik Thøgersen en stor del af deres arbejdstid med at holde rede på de mange sagsdetaljer.

Mette Nielsen kalder arbejdet ’det lange seje træk,’ for sagsforløbene kan strække sig over flere år.

”Men det er indsatsen værd,” siger hun. ”For selvom penge ikke fjerner den skade, som er forvoldt, hjælper det med at få hverdagen til at køre videre for den enkelte, når man ikke skal bekymre sig om økonomien. Jeg har talt med mange medlemmer, som drager et lettelsens suk, når sagen er endeligt afsluttet.”

Forbundssekretæren så dog gerne, at vi ikke slog en kedelig rekord: ”Vi er selvfølgelig glade for, at medlemmerne får erstatninger, når de udsættes for alvorlige skader, men i en perfekt verden ville der ikke være brug for det. Det allerbedste ville jo være, at ingen medlemmer blev syge af jobbet, men desværre er vi meget langt fra den situation i Kriminalforsorgen.”

Tilskadekomstpensionen trækker læsset
Det er især tilskadekomstpensioner, der gør det til en bekostelig affære, når fængselsbetjente bliver ramt af en arbejdsskade. Af de 135 millioner kroner kommer 83 millioner kroner fra denne pensionsordning. Hvis et 35-årigt medlem får tildelt pensionen på 220.000 kroner årligt, løber den samlede udgift op i 7 millioner nutidskroner, inden han eller hun bliver folkepensionist.

Desuden står erstatninger for erhvervsevnetab for en stor andel af udgifterne. Udgifterne til engangsbeløb, og de penge, der udbetales løbende frem til folkepensionsalderen, beløber sig til 48 millioner kroner.

Endelig udbetales der også erstatning for mén. Denne post udgør 3,2 millioner kroner, som er udbetalt til 26 medlemmer.

Bag de tørre tal gemmer sig mennesker, som ødelægges af deres arbejde. Det er en uacceptabel situation siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt, SF

Alvorsgraden af skader
Mange arbejdsskadesager tager år at udrede, og derfor afspejler øjebliksbilledet af erstatninger alvorsgraden af arbejdsskader de seneste fem til otte år.

Forbundssekretær Mette Nielsen vurderer, at niveauet formentlig stiger: ”Jeg tror desværre, at vi i år kommer op på et endnu højere beløb. Vi har mange anerkendte sager med store midlertidige afgørelser, som snart falder på plads. Men trods de sørgelige omstændigheder kan jeg kun være tilfreds med udfaldet af den sagsbehandling, vi leverer for vores medlemmer, som bliver ramt af en arbejdsskade eller en arbejdsulykke.”

Retsordfører: Høj pris
SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener, at der er brug for massive investeringer i personalet for at undgå, at så mange bliver nedslidte.

”Bag de tørre tal gemmer sig mennesker, som ødelægges af deres arbejde. Det er en uacceptabel situation, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis vi investerede i flere kollegaer og bedre forebyggelse i form af tidlige sundhedsindsatser og skånestillinger, så ville beløbet være lavere. 135 millioner kroner årligt er en høj menneskelig pris for at drive vore fængsler. Det er en bunden opgave at få løst i aftalen om Kriminalforsorgen, som forhandles i 2021,” siger hun.

Af Søren Gregersen