Stort JA til overenskomsten


Urafstemningen er slut, og medlemmerne har talt. Stort set alle har fulgt forbundets anbefaling og stemt ja til overenskomsten.

Også i resten af staten er der ja til forliget. Derfor er overenskomstresultatet nu godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024.


RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN I FÆNGSELSFORBUNDET
93,1 procent af de afgivne stemmer er et JA
6,5 procent af de afgivne stemmer er et NEJ
0,3 procent har stemt blankt

I alt har 59 procent af medlemmerne valgt at bruge deres stemme.

Til sammenligning var stemmeprocenten også 59 procent ved vores urafstemning i 2021.


Fængselsforbundets formand hilser OK-resultatet velkomment: “Jeg er glad for, at der er stor opbakning blandt vores medlemmer til overenskomsten. Med OK-aftalen og trepartsaftalen får vi et historisk lønløft, som vi har efterlyst i mange år. Jeg tror og håber på, at vi nu har skabt et fundament for at vende 10 års nedgang i Kriminalforsorgen til fremgang,” siger Bo Yde Sørensen.

Overenskomsten træder i kraft fra 1. april 2024 og løber frem til 31. marts 2026.