Nu får anstaltsbetjente udligningstillæg

En vigtig sejr er i hus for Fængselsforbundet. Der er nemlig indgået aftale om at give grønlandske anstaltsbetjente et tillæg, der udligner differencen mellem dansk og grønlandsk tjenestemandsløn.

Det har længe været en vigtig mærkesag for Fængselsforbundet at få tillægget i hus til vores grønlandske kollegaer, der tjener 4.500 kroner mindre om måneden end de danske fængselsbetjente. Hos politiet har de grønlandske betjente længe fået samme tillæg.

Efter pres fra Fængselsforbundet og grønlandske politikere nedsatte daværende justitsminister Søren Pape Poulsen i marts 2017 et udvalg, der skulle se på lønforholdene i Danmark og Grønland på justitsministeriets område. Det blev dengang meldt ud, at en rapport ville foreligge inden udgangen af 2018, men det skete først med et års forsinkelse.

Efter et meget konstruktivt samarbejde med de grønlandske folketingsmedlemmer og SF er det nu lykkes at få indført udligningstillægget. Det er en vigtig milepæl, der sikrer rimelige vilkår for vores kollegaer i Grønland, giver dem en løn de kan leve af og som forhåbentlig styrker rekrutteringen af nye anstaltsbetjente. Især anstalten i Nuuk er ramt af stor mangel på personale.

Udligningstillægget indføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.

”Det er på tide, anstaltsbetjentene kommer på niveau med danske kollegaer”

Grønland: Forbundet efterlyser langsigtede løsninger

Højere løn til grønlandske anstaltsbetjente

Grønlands fængselspersonale tjener 4.500 kroner mindre end danske kollegaer

Lønnen halter for de grønlandske anstaltsbetjente