”Det er på tide, anstaltsbetjentene kommer på niveau med danske kollegaer”

Der er indgået aftale om at sikre lønløft til anstaltsbetjente i Grønland. Fængselsforbundets formand håber, det kan udstikke en bedre kurs for den grønlandske kriminalforsorg.

På finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på 49,2 mio. kr. til initiativer på justitsområdet i Grønland. Det er den pulje, aftalen om et lønløft til de grønlandske anstaltsbetjente tager afsæt i.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen hilser aftalen mere end velkommen. Fængselsforbundet har længe efterlyst netop et lønløft til de grønlandske kollegaer og har derfor også foreslået justitsministeren samme tiltag af flere omgange.

”Det er på tide, de kommer på niveau med danske kollegaer. Der er en lønforskel på mere end 4.500 kroner om måneden, det mener vi ikke er fair. Samtidig lider den grønlandske kriminalforsorg mindst lige så meget under bemandingsproblemer som den danske. Med et lønløft er der chance for, at man kan tiltrække nye betjente,” siger han.

Forbundssekretær René Larsen bakker op: “Kampen for bedre løn i Grønland krones med en aftale, der har været arbejdet værd. Nu skal vi så have forhandlet en udmøntning af aftalen, som giver de grønlandske kollegaer en anstændig løn, de faktisk også kan leve af.”

Justitsminister Nick Hækkerup og de grønlandske folketingsmedlemmer fra henholdsvis Inuit Ataqatigiit og Siumut Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) er blevet enige om at afsætte penge  til lønløftet, der sikrer, at de grønlandske anstaltsbetjente fremover får en grundløn på linje med deres danske kollegaer.

Tillæggene til de grønlandske betjente får virkning fra den 1. januar 2020.

Af Maria Hamilton

 

Højere løn til grønlandske anstaltsbetjente

Kriminalforsorgen i Grønland sejler

Grønlands fængselspersonale tjener 4.500 kroner mindre end danske kollegaer