Svar på spørgsmål om trepartsaftalen


Hvad er indholdet i aftalen for os? Trepartsaftalen sikrer os 60 millioner kroner ekstra årligt. Halvdelen af pengene bruges til et varigt løft af lønnen for fastansatte fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente. I gennemsnit 1.300 kroner om måneden pr. medarbejder. Den anden halvdel bruges på fastholdelse af fængselsbetjente og værkmestre. Det betyder, at gennemsnitslønnen samlet set stiger med 2.600 kroner for de to grupper. Aftalen indebærer modydelser i form højere alder på seniordage og fravigelse af 48-timersreglen. Se hele aftalen her.

Hvornår træder aftalen i kraft? Som den eneste gruppe i trepartsaftalen træder aftalen allerede i kraft 1. april 2024.

Træder den i kraft fuldt ud den dato? Ja, pengene fordeles fra april.
Hvordan fordeles fastholdelsespengene? De 30 millioner kroner der er afsat til fastholdelse, skal forhandles med direktoratet.

Er lønløftet pensionsgivende? Nej, det er ikke et pensionsgivende tillæg.

Hvorfor får alle uniformerede grupper ikke del i pengene? Regeringen har fastholdt, at der er tale om et lønløft til basispersonalet, hvor rekruttering og fastholdelse er en meget stor udfordring. Det er også blandt denne gruppe, der i Lønstrukturkomiteen er et dokumenteret lønefterslæb.

Hvad betyder fravigelsen af 48-timersreglen? Det betyder, at 48-timersreglen kan fraviges med frivillige, individuelle aftaler, uden at Kriminalforsorgen bliver straffet økonomisk.

Men er 48-timersreglen ikke EU-lovgivning? Jo, men den kan fraviges med national lovning. Denne lovgivning er på vej.

Fra hvornår må vi bryde 48-timersreglen? Når den nationale lovgivning er på plads. Og der er lavet en iværksættelsesaftale forventeligt i løbet af 2024.

Hvad betyder højere alder på seniordage? Ved OK21 blev der aftalt en seniorbonus på 0,8% af lønnen fra det fyldte 62. år. Aldersgrænsen for udbetaling af seniorbonus vil stige i takt med folkepensionsalderen.

Hvad med anstaltsbetjentene i Grønland? Denne aftale omfatter fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente på det danske lønsystem. De grønlandske anstaltsbetjente fik et ekstraordinært lønløft i 2020

Gælder aftalen for kollegaerne på Færøerne? Ja.


Historisk lønløft til vores medlemmer