Krav om generelle lønstigninger i næste overenskomst

Generelle lønstigninger bliver hovedkravet ved de kommende overenskomstforhandlinger på statens område.

Kravene til OK13 blev vedtaget af den statslige del af Offentligt Ansattes Organisationer på OAO-S repræsentantskabsmødet den 2. november 2012. Kravene er nu fremsendt til CFU.

OAO-S’ strategi er klar: Vi skal have få krav, de skal være meget tungtvejende og – på nær generelle procentuelle lønstigninger – skal de ikke koste noget. Det betyder, at krav der koster penge, ikke medtages ved forhandlingsbordet. Denne konsekvens blev indgående drøftet i processen. Og beslutningen blev altså, at rammen skal gå ubeskåret til centrale lønstigninger. Centrale lønstigninger der kommer alle til gode.

Det er vigtigt for forbundet, at reallønnen sikres bedst muligt. Det var vores absolutte hovedkrav, at så stor en del af overenskomsten som muligt udmøntes i generelle lønstigninger for alle. Vi er derfor tilfredse med OAO-S’ strategi og prioritering.

Og det er lige så vigtigt for forbundet, at der ikke sker yderligere forringelser for tjenestemændene. Vi er derfor også tilfredse med formand Flemming Vinthers klare og tydelige udmelding på repræsentantskabsmødet: OAO kan ikke levere yderligere på tjenestemandsområdet – hvad end regeringen måtte ønske. Og der er fuld enighed til det synspunkt i CFU.

Repræsentantskabsmødet vedtog i forbindelse med udtagelsen af kravene til OK13 også en udtalelse om tryghed og kompetenceudvikling.

Se kravene her

Se Repræsentantskabets udtalelse her

Se formand Flemming Vinhers tale ved OAO-S’ repræsentantskabsmøde her