Fængselsfunktionæren nr. 4 april 2015

Tema om radikalisering.

RADIKALISERING ER ET UDBREDT PROBLEM I FÆNGSLERNE 
RUNDSPØRGE: Fire ud af ti af Fængselsforbundets tillidsfolk har oplevet konkrete eksempler på radikalisering. Tillidsfolkene savner både uddannelse og personale for at kunne håndtere udfordringen.

SIDDER DER POTENTIELT 280 OMAR’ER I DANSKE DE FÆNGSLER?
Hvor stor en gruppe af de indsatte i Kriminalforsorgen udgør potentielt terrorister? Og hvad stiller man op med dem? Det har fagbladet spurgt en række eksperter og Kriminalforsorgens sikkerhedschef om.

HVER ANDEN VOLDSRAMT FØLER SIG SVIGTET AF LEDELSEN 
Fængselsforbundets undersøgelse viser, at hjælpen ikke altid er god nok, når fængselsbetjente bliver overfaldet.

DE HAR FÅET FUGLEFEBER I NAKSKOV
Arresthuset i Nakskov har designet en serie af træfugle for at give de indsatte bedre beskæftigelsestilbud. Fagbladet har talt med fængselsbetjenten bag ideen og med den fange, som styrer den daglige produktion.

ON THE DARK SIDE 
I 2013 skiftede Michael Kaj Pihl Jensen fra rollen som tillidsmand til chef. Nu er det ham, som skal forsvare de ting, som han tidligere kritiserede.

POSTKORT FRA GRØNLAND
Anders Egeberg fra Københavns Fængsler har været på udveksling i Grønland. Han anbefaler andre at gøre det samme. Her er hans brev hjem til kollegaerne.

Læs bladet her