Udtalelse fra Dansk Fængselsforbunds Kongres

Udtalelse fra Dansk Fængselsforbunds Kongres

Den 25. og 26. maj 2009 afholdt Dansk Fængselsforbund sin 4.
ordinære kongres.

Kongressen vedtog følgende udtalelse om forbundets fokusområde
de kommende år.

Se udtalelsen fra kongressen her

Kim Østerbye
Forbundsformand