Trivselsmåling

Trivselsmåling

Den 24. november blev der udsendt et elektronisk
spørgeskema til Kriminalforsorgens medarbejdere, som skal
sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.

Spørgeskemaet er en trivselsundersøgelse, som har til formål at
afdække det psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen.

Besvarelserne er anonyme.

Nogle vil måske mene, hvad skal vi med alle de undersøgelser,
men trivselsmålingerne er vigtige og vil blive gentaget løbende og
kan på den måde bidrage til at dokumentere effekten af de
forskellige tiltag som iværksættes.

De gentagne trivselsmålinger giver desuden de enkelte
tjenestesteder mulighed for at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.
Målingerne giver nogle fingerpeg om, hvilke områder man med fordel
kan sætte fokus på i forhold til at udvikle det psykiske
arbejdsmiljø.

Desuden kan trivselsundersøgelsens resultater bruges som
kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med
tjenestestedets udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering (APV).

Skemaerne skal være besvaret senest d. 12. december. Det samlede
landsresultat for undersøgelsen offentliggøres medio januar
2009.

Undersøgelsen giver medarbejderne mulighed for, at få direkte
indflydelse på udviklingen af tjenestestedets arbejdsmiljø.

Dansk Fængselsforbund vil – for at gøre trivselsundersøgelsen så
retvisende som muligt – opfordre til, at alle besvarer dette
skema.

Se følgebrev
til ledere her

Se spørgeskema her

Se vejledning her

René Larsen
Forbundssekretær