Opdatering: To test om ugen er ikke et krav, men en opfordring

Som vi skrev i går, så opfordrer Kriminalforsorgen medarbejdere med løbende kontakt til indsatte at lade sig teste for COVID-19 to gange om ugen med hurtigtest. Øvrige medarbejdergrupper i Kriminalforsorgen opfordres til at lade sig teste med hurtigtest en gang om ugen.

Fængselsforbundet understreger, at der er tale om en opfordring ikke et krav fra arbejdsgiverens side.

Vi understreger også, at hvis arbejdsgiveren kræver en test, så har Fængselsforbundet indgået en aftale med Kriminalforsorgen om økonomisk kompensation, hvis testen ikke foregår i arbejdstiden.

Som udgangspunkt kompenseres der med 600 kr. (svarende til udbetaling af to timers overtid). De to timer forventes at dække test- og transporttid. Såfremt en medarbejder bruger mere end to timer på test og transport (lang transport eller lang ventetid ved testcentret) udbetales yderligere 300 kr. pr. påbegyndt time. Eventuelle rejseudgifter dækkes efter reglerne om tjenesterejse.