Tillæg i det nye lønsystem

Tillæg i det nye lønsystem

Direktoratet er nu i færd med at udmønte engangsvederlagene til
alle fastansatte. Puljen til engangsvederlag er et resultat af
aftalen om et nyt lønsystem, der træder i kraft den 1. januar
2012.

Men inden det nye lønsystem kan træde i kraft, er der mange
detaljer, der skal være på plads. Det nye lønsystem bygger nemlig –
i modsætning til det gamle – i højere grad på individuelle
tillæg. 

Fængselsforbundet er derfor i øjeblikket i gang med at finde ud
af, hvordan procedurerne skal være. Det gælder især det vigtige
punkt, hvordan man kan gøre sig fortjent til et tillæg. Det er
vigtigt, at det nye lønsystem opfattes som åbent og retfærdigt. Det
skal være de samme ting, som udløser et tillæg ligegyldigt, hvor
man arbejder.

Fængselsforbundet forhandler i øjeblikket om disse spørgsmål med
Direktoratet for Kriminalforsorgen, og vi regner med at indgå en
central forhåndsaftale om form og kriterier for tillæg inden
sommer. Derefter skal medlemmernes informeres. Det vil blandt andet
ske ved regionale møder i løbet af efteråret, som vil blive
annonceret i god tid. 

Du kan se aftalen om det nye lønsystem
her
. Bemærk, at alle basislønninger her er justeret fra 1997
niveau (som den oprindelige aftale er indgået på) til 2010
lønniveau. 

 

René Larsen
forbundssekretær