Til oktober kan du få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge

Folketinget vedtog den 17. august en lov om, at man kan få udbetalt tre af de fem indefrosne ferieuger. Du kan på nuværende tidspunkt ikke se, hvor mange feriepenge, du har til gode. Men når du inden længe kan søge om at få feriepengene udbetalt, vil du også kunne se, hvor meget det drejer sig om.

Det er vedtaget, at man kan søge pengene udbetalt fra oktober til december 2020. Ønsker man ikke pengene udbetalt på nuværende tidspunkt, vil de blive udbetalt, når man når folkepensionsalderen (inklusive feriefondens forrentning).

Du skal være opmærksom på, at feriepengene regnes som almindelig indkomst. Det kan altså betyde, at man skal betale topskat af noget af sin indkomst.

Er du nyansat i Kriminalforsorgen, ansat efter marts 2020, kan du ikke få udbetalt indefrosne feriemidler fra Kriminalforsorgen. Men så har du eventuelt feriepenge til gode hos en tidligere arbejdsgiver.

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå på www.borger.dk senest til oktober.

Læs mere om dine feriepenge på borger.dk 

Vi er omfattet af den nye aftale om feriepenge