Vi er omfattet af den nye aftale om feriepenge


Der er i nat indgået en politisk aftale om udbetaling af de indefrosne feriemidler for at få gang i privatforbruget.

Fængselsforbundet har fået mange forespørgsler på, om vores medlemmer også vil være omfattet, og hvorfor man ikke kan se det på sin lønseddel eller borger.dk.

Indefrysningen af feriepenge er en del af den nye ferielov, som træder i kraft i år. Loven gælder for alle ansatte – det vil sige også vores medlemmer.

Ifølge loven skal arbejdsgivere dog først indberette de indefrosne feriepenge inden udgangen af 2020. Derfor kan man ikke se nogen steder, hvor meget det drejer sig om endnu. Nogle private og kommunale arbejdspladser indberetter løbende og i god tid, og skriver det på lønsedlen, men det er ikke et krav. Derfor kan forbundets medlemmer ikke på nuværende tidspunkt se, hvor meget arbejdsgiver har indefrosset.

Arbejdsgiverne udsender informationsbreve til samtlige medarbejdere i starten af 2021. Forbundet forventer dog i sagens natur, at indberetningspligten fremrykkes, så man inden udbetalingen til oktober kan se, hvad der er indberettet.

I alt indefryses der 12,5 procent af den ferieberettigede løn, som er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Såfremt alle feriepengene udbetales for at stimulere væksten efter corona, vil man få udbetalt alle 12,5 procent. De tre uger, der foreløbigt er aftalt til udbetaling, svarer til 7,5 procent.


Så meget får vi cirka til oktober

For en gennemsnitlig fængselsbetjent vil udbetalingen af feriepengene til oktober beløbe sig til cirka 24.000 kroner før skat.

12,5 procent = ca. 40.000 (før skat)

7,5 procent = ca. 24.000 (før skat)

Beløbene er regnet ud fra gennemsnitslønnen for en fængselsbetjent www.loenoverblik.dk