Sidste nye tal for lønstigninger

Sidste nye tal for lønstigninger

Lønstigningstakter for november (4. kvartal) 2009 er nu
offentliggjort fra Danmarks Statistik. 

Den kvartalsvise årsstigning var i november 2009 på 4,7 % for
statsligt ansatte. Den aftalte lønstigning i OK 08 var på 3,28 %.
Den faktiske stigning blev med 4,7 % altså noget højere. 

De offentlige sektorer har i den sidste 4-årige periode haft en
gennemsnitlig årlig lønstigning på 4,0 % og den private sektor
tilsvarende 3,4 %. 

Den statslige sektor har i perioden haft en reallønsudvikling på
9,6 %. Over den 4-årige periode svarer det for de 2 offentlige
sektorer til 2,0 % i gennemsnitlig, årlig stigning.

Her
er OAO’s nyhedsbrev om løn.

 

Kim Østerbye
forbundsformand