Nyt om lejeboligerne

Nyt om lejeboligerne

Fængselsforbundet har arbejdet ihærdigt på at få statens
ejendomsselskab Freja til at ændre afgørelsen om, at der skulle
opkræves depositum og ske huslejestigning, hvis man valgte at blive
boende i lejeboligerne. De øvrige personaleorganisationer samt en
række lejere har støttet op om ønsket. Vi har også omtalt sagen i
seneste nummer af fagbladet “Fængselsfunktionæren”.

Freja har drøftet de rejste spørgsmål med Kammeradvokaten og
Direktoratet for Kriminalforsorgen. På baggrund af disse drøftelser
er Freja nu indstillet på, at der ved indgåelsen af de nye
kontrakter ikke skal betales noget depositum, ligesom huslejen ikke
stiger med 10%, som ellers varslet.

Fængselsforbundet er meget tilfreds med, at Freja har frafaldet
krav om depositum og huslejestigning i forbindelse med indgåelse af
de nye 2-årige lejekontrakter.

Du kan læse brevet fra Freja til beboere i lejeboligerne her

Kim Østerbye
forbundsformand