Nye nøgletal for lønudviklingen

Nye nøgletal for lønudviklingen

Nye nøgletal for lønudviklingen i den statslige, den
kommunale/regionale og den private sektor viser, at staten i
perioden fra 2005 til i dag har haft den højeste reallønsudvikling
på 8,1 pct. De tilsvarende tal for kommuner/regioner og den private
sektor er henholdsvis 7,7 og 5,2 pct. 

Tallene er baseret på Danmarks Statistiks kvartalsvise
løntal. 

Se nyhedsbrev om lønudviklingen for 1. kvartal 2011
her.

 

René Larsen
forbundssekretær