Ny intens mobiljagt vil stjæle fængselsbetjentenes tid

Det vil ramme betjentenes øvrige arbejdsopgaver hårdt, når der i dag indføres nye retningslinjer for visitationer i fængsler og arresthuse, viser Fængselsforbundets skøn.

Mobiljagten i fængslerne kommer til at koste mange ressourcer. Sådan lyder bekymringen fra Fængselsforbundet, som har regnet på, hvor lang tid hvert enkelt af de nye procedurer i kampen mod mobiltelefoner kommer til at tage.

Tager man for eksempel udgangspunkt i en bandeafdeling med 48 indsatte, skal der fremover bruges over tusinde timer om måneden for at leve op til de nye sikkerhedskrav. Alene ugentlige visitationer af hver celle vil kræve en times arbejde for to fængselsbetjente. De vil sige 96 timer for en afdeling med 48 celler om ugen eller 384 timer om måneden.

Cirka samme tidsforbrug skal der bruges til daglige visitationer af indsatte med afklædning. Herudover skal der bruges timer til visitationer af skolelokaler, fællesarealer og gårdtursarealer. Samlet skal der minimum afsættes 1.250 timer om måneden til de nye standarder på en sådan afdeling. Det svarer til otte fuldtidsfængselsbetjente, der ikke laver andet end visitationer.

På almindelige afsoningsafdelinger vil timeforbruget være mindre, eftersom regimet er mindre restriktivt, men også her skal personalet bruge mange ekstra timer fremover på at finde mobiltelefoner. I lukkede fængsler vil der for eksempel være cellevisitation minimum hver anden uge og i åbne fængsler minimum en gang om måneden. Og i alle institutioner er der krav om daglige celleeftersyn.

Samlet er der derfor tale om en betydelig del af Kriminalforsorgens ressourcer, som sættes ind i mobiljagten. Det er vel at mærke i en organisation, der på landsplan mangler mellem 200 og 300 fængselsbetjente i forvejen.

En tidsrøver uden lige
Et af de steder hvor der skal afsættes markant mere tid til jagten på mobiler, er på Enner Mark Fængsel. Her er Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Carsten Aagaard overbevist om, at implementering af de nye regler bliver en tidsrøver uden lige.

”Ifølge de nye regler skal vi visitere de indsatte hver gang, de har været uden for rockerafdelingen. Det kan nemt blive fire-fem gange om dagen per indsat. En visitation tager vel omkring fem minutter,” siger Carsten Aagaard.

Med en så markant stigning i tidsforbruget på søgning af mobiler, er der nødvendigvis andre opgaver, der må nedprioriteres, mener Carsten Aagaard.

”Det vil især blive sagsbehandlingen, der kommer til at hobe sig op, for vi kan simpelthen ikke nå det, når der konstant er visitationer,” siger Carsten Aagaard og understreger, at opgaven med at finde mobiltelefoner efter de nye retningslinjer bliver taget meget alvorligt. Men den eneste reelle måde at nå de konkrete måltal for cellevisitationer og personundersøgelser er mere personale.

”For at kunne løfte opgaven skal der flere folk til. Og vi taler ikke om mere overarbejde, men om rigtige blivende stillinger. Ellers kan jeg ikke se, hvordan vi skal kunne når det,” siger han.

Hvor vidt man vil finde flere mobiltelefoner med den kraftige opgradering af personundersøgelser, tvivler tillidsrepræsentanten på.

”De færreste indsatte er så dumme, at de har mobilerne på sig. De mobiler vi finder er næsten altid gemt på fællesarealerne, sjældent på cellerne og næste aldrig på de indsatte. Så jeg er spændt på at se effekten af tiltagene,” siger han.

Et ud af 21 initiativer
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye mener, at en så omsiggribende indsats kræver flere ressourcer og en ledelse som prioriterer i fængselsbetjentenes opgaver.

”Den intense jagt på mobiler er et legitimt træk fra justitsministeren, men de nye standarder rejser bare spørgsmålet: Hvad skal betjentene så fravælge at lave?,” siger Kim Østerbye.

Formanden peger på, at de nye visitationsstandarder blot er 1 ud af 21 af justitsministerens indsats mod mobiltelefoner. Antallet af razziaer skal også fordobles, der kommer kropsscannere og scanningsudstyr, skærpede procedurer og meget mere.

Han frygter, at de opgaver kommer til at lamme betjentenes andre arbejdsopgaver. Sikkerheden kommer til veje tungere end relationsarbejdet.

”Selvom man unægtelig kommer hinanden meget tæt under en fuld kropsvisitation, tæller det altså ikke som seriøst relationsarbejde. Tværtimod. Den megen kontrol er desværre ikke fordrende for de gode relationer, som vores og de indsattes sikkerhed i høj grad bygger på,” siger han.

Sikkerhedschef: Der er ingen facitliste
Chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting har været med til udarbejde de nye visitationsstandarder. Han er enig i, at tidsforbruget på ransagninger og visitationer vil stige, men fæstner lid til, at de enkelte institutioner omfordeler timer og mandskab til opgaven.

“Det er en bunden opgave, at der skal bruges mere tid på at løse de klassiske opgaver med sikkerhed og kontrol. Men der er ikke lavet en facitliste for, hvordan man løser det på hver enkelt institution. Det er klart, at de lokale ledelser skal se på, hvordan man bedst forankrer tiltagene mest skånsomt,” siger han.

Han pointerer, at der ikke kun er mobiltelefoner i søgelyset: “De nye retningslinjer handler i høj grad også om fængselsbetjentenes og de indsattes sikkerhed. Vi finder jo mange andre ting, som vi heller ikke har lyst til, at de indsatte render rundt med,” siger han.

Læs om de 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængslerne her

Af Kristian Westfall